Stellamune Mycoplasma vet.

10 x 50 ml
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Vaccination mod luftvejsinfektioner forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae hos svin. Indgår som et led i kontrollen med luftvejslidelser, i hvilke Mycoplasma hyopneumoniae-infektionen er en del af årsagskomplekset.

Dosering og indgivelsesvej

Omrystes

Vaccinationsprogram:

Smågrise: 1 dosis (2 ml) intramuskulært på halsen 2 gange med 3 ugers mellemrum. Første dosis gives 1 uge efter fødslen.

Bivirkninger

En blød hævelse på omkring 2 cm i diameter kan observeres på injektionsstedet.

Reaktionen forsvinder i løbet af få dage. Desuden kan systemiske reaktioner som hyperthermi observeres.
Anafylaksi og allergiske reaktioner (eksempelvis takypnø, dyspnø, vomitus, ataksi, tremor, kredsløbskollaps) kan opstå i meget sjældne tilfælde efter injektion af Stellamune Mycoplasma Vet. Ved optræden af disse reaktioner iværksættes behandling (jævnfør ”Særlige forsigtighedsregler for dyret”, punkt 4.5 ovenfor). I meget sjældne tilfælde kan dødsfald forekomme som følge af disse reaktioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 129378
EAN 7046261293785
PAKNINGER
Stellamune Mycoplasma vet.
Elanco Denmark ApS
10 x 50 ml
129378
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.