Spasmium vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Heste, kvæg, svin, hunde.

Indikationer

Heste, kvæg, svin, hunde: Behandling af spasmer eller vedvarende forøget tonus i glat muskulatur i mave-tarm-kanalen eller i urin- og galdevejene, der er forbundet med smerte.

Kun heste: Spasmodisk kolik.

Kun kvæg, svin, hunde: Som understøttende behandling af akut diarré.

Dosering og indgivelsesvej

Heste, kvæg: Intravenøs anvendelse
Svin:  Intramuskulær anvendelse
Hunde: Intravenøs eller intramuskulær anvendelse


Doseringsinstruktion:

Heste: 25 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt og
0,2 mg hyoscinbutylbromid/kg kropsvægt (svarende til 2,5 ml pr. 50 kg)
Kvæg:  40 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt og
0,32 mg hyoscinbutylbromid/kg kropsvægt (svarende til 4 ml pr. 50 kg)
Kalve:
50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt og
0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kropsvægt (svarende til 1 ml pr. 10 kg)
Svin: 
50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt og
0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kropsvægt (svarende til 1 ml pr. 10 kg)
Hunde: 
50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt og
0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kropsvægt (svarende til 0,1 ml pr. kg)


Behandlingshyppighed:

Kvæg og kalve: op til to gange daglig i tre dage.

Heste og svin: en enkelt injektion.

Hunde: en enkelt injektion. Behandlingen kan om nødvendigt gentages efter 24 timer.

Proppen må ikke punkteres mere end 25 gange.

Bivirkninger

Hos heste og kvæg kan der lejlighedsvis forekomme en let stigning i hjertefrekvensen som følge af hyoscinbutylbromids parasympatolytiske aktivitet.

Hos hunde kan der forekomme smertefulde reaktioner på injektionsstedet umiddelbart efter injektionen, som fortager sig hurtigt og ikke har nogen negativ indvirkning på den forventede terapeutiske fordel.

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme anafylaktiske reaktioner, som skal behandles symptomatisk.

På grund af hyoscinbutylbromids farmakologiske egenskaber kan tørhed af de mukøse membraner, paralytisk ileus, forstoppelse og urinretention forekomme.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

A-PK - Produktionsdyr og familiedyr, en udlevering
Hund
Gris
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 165903
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 165903
EAN 7046261659031
PAKNINGER
Spasmium vet.
Salfarm Danmark A/S
1 x 100 ml
165903

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund
Gris
Kvæg
Hest

Spasmium vet.

500 + 4 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.