Sedastart vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Hund og kat.

Indikationer

Hund og kat

Sedation for at lette håndtering. Præmedicinering inden generel anæstesi.

Kat

Generel anæstesi kombination med ketamin ved mindre kirurgiske indgreb af kort varighed.

Dosering og indgivelsesvej

Hund: Intramuskulær eller intravenøs brug.

Kat: Intramuskulær brug.

Ved administration af små mængder anbefales det at bruge en injektionssprøjte i passende størrelse for at sikre præcis dosering.

 

Hund

Til sedation administreres det veterinærmedicinske product som 750 μg medetomidinhydrochlorid iv eller 1000 μg medetomidinhydrochlorid im per kvadratmeter legemsoverflade.

Brug nedenstående skema til at bestemme den korrekte dosering i forhold til legemsvægt:

Maksimal effekt opnås inden for 15-20 minutter. Den kliniske effekt er dosisafhængig og varer 30-180 minutter.

Dosis i ml og tilsvarende mængde medetomidinhydrochlorid i μg/kg legemsvægt:

 

Legemsvægt [kg]

iv – injektion [ml]

Svarende till[μg/kg legemsvægt]

im – injektion [ml]

Svarende til [μg/kg legemsvægt]

1

0,08

80,0

0,10

100,0

2

0,12

60,0

0,16

80,0

3

0,16

53,3

0,21

70,0

4

0,19

47,5

0,25

62,5

5

0,22

44,0

0,30

60,0

6

0,25

41,7

0,33

55,0

7

0,28

40,0

0,37

52,9

8

0,30

37,5

0,40

50,0

9

0,33

36,7

0,44

48,9

10

0,35

35,0

0,47

47,0

12

0,40

33,3

0,53

44,2

14

0,44

31,4

0,59

42,1

16

0,48

30,0

0,64

40,0

18

0,52

28,9

0,69

38,3

20

0,56

28,0

0,74

37,0

25

0,65

26,0

0,86

34,4

30

0,73

24,3

0,98

32,7

35

0,81

23,1

1,08

30,9

40

0,89

22,2

1,18

29,5

50

1,03

20,6

1,37

27,4

60

1,16

19,3

1,55

25,8

70

1,29

18,4

1,72

24,6

80

1,41

17,6

1,88

23,5

90

1,52

16,9

2,03

22,6

100

1,63

16,3

2,18

21,8

 

Til præmedicinering skal det veterinærmedicinske product administreres med en dosis på 10-40 μg medetomidin hydrochlorid per kg legemsvægt, svarende til 0,1–0,4 ml product per 10 kg legemsvægt. Den præcise dosis afhænger af kombinationen af anvendt medicin og dosis af de andre midler. Dosis skal desuden tilpasses typen og varigheden af indgrebet samt dyrets temperament og vægt. Præmedicinering med medetomidin vil mærkbart reducere dosis af det middel, der anvendes til induktion af anæstesien, samt reducere dosis af det anæstetikum, der anvendes til vedligeholdelse af anæstesien. Alle anæstetika, der anvendes til induktion eller vedligehold af anæstesien, skal anvendes til effekt. Før der anvendes nogen kombinationer, skal produktinformationen for de andre lægemidler konsulteres (se også pkt. 4.5).

 

Kat

Til moderat-dyb sedation og bedøvelse af katte administreres det veterinærmedicinske product i doser på 50-150 μg/kg legemsvægt (svarende til 0,05-0,15 ml produkt/kg legemsvægt).

Til anæstesi administreres det veterinærmedicinske product i doser på 80 μg/kg legemsvægt (svarende til 0,08 ml product/kg legemsvægt) og 2,5-7,5 mg ketamin/kg legemsvægt.

Ved administration af ovennævnte dosis indtræder anæstesi i løbet af 3-4 minutter og opretholdes i 20-50 minutter. Til længevarende indgreb bør administration gentages med halvdelen af startdosis (dvs. 40 μg medetomidinhydrochlorid (svarende til 0,04 ml product/kg legemsvægt) og 2,5-3,75 mg ketamin/kg legemsvægt) eller udelukkende 3,0 mg ketamin/kg legemsvægt. Ved længerevarende indgreb kan anæstesien forlænges ved at anvende inhalation af isofluran eller halothan med oxygen eller oxygen/dinitrogenoxid (se pkt. 4.5).

Bivirkninger

Bradykardi med atrio-ventrikulær blok (1. og 2. grad) og i nogle tilfælde ekstrasystolia; vasokonstriktion af coronararterien; nedsat hjerte output. Blodtrykket vil stige initialt efter administration og derefter returnere til det normale niveau eller lidt under normalt niveau.

Lungeødem er i sjældne tilfælde rapporteret, specielt hos katte. Død som følge af kredsløbsforstyrrelser med alvorlig kongestion af lunger, lever eller nyrer er blevet rapporteret.

Respiratorisk depression kan forekomme, cyanose.

Ved cirkulatorisk og respiratorisk depression kan manuel ventilation og ilttilskud være indiceret. Atropin kan øge hjerterytmen.

Nogle hunde og de fleste katte vil kaste op inden for 5 til 10 minutter efter injektion. Katte vil muligvis også kaste op, når de kommer sig igen. Følsomhed over for stærke lyde er blevet observeret hos nogle individer.

Forøget diurese. Hypotermi.Smerter ved injektionsstedet og muskelkramper er observeret. I enkelttilfælde reversibel hyperglykæmi på grund af nedsat insulinsekretion.

Hos hunde med en legemsvægt på under 10 kg kan ovenstående bivirkninger forekomme med større hyppighed.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Kat
Hund
Produktidentifikation - 487332
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 487332
EAN 7046264873328
PAKNINGER
Sedastart vet.
Dechra Veterinary Products
1 x 10 ml
487332

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Sedastart vet.

1 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Kat
Hund

Sedastart vet.

1 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.