Sedachem vet.

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Kvæg, heste, hunde, katte.

Indikationer

Kvæg

Til bedøvelse, muskelafslapning og analgesi ved mindre operationer.

I kombination med andre anæstesimidler.

Heste

Til bedøvelse og muskelafslapning.

I kombination med andre analgesi- og anæstesimidler.

Hunde, katte

Til bedøvelse.

I kombination med andre muskelafslappende, analgesi- og anæstesimidler.

Dosering og indgivelsesvej

Til intravenøs, intramuskulær eller subkutan brug.

Kvæg: intravenøs eller intramuskulær

Heste: intravenøs

Hunde: intravenøs eller intramuskulær

Katte: intramuskulær eller subkutan

For at sikre korrekt dosering bør kropsvægten fastsættes så præcist som muligt.

Den intravenøse injektion bør gives langsomt, særligt hos heste.

 

Kvæg (intravenøs eller intramuskulær brug))

Intravenøs administration:

Virkningen accelereres ved intravenøs administration, hvorimod virkningens varighed normalt forkortes. Som med alle stoffer med en effekt på det centrale nervesystem anbefales det at injicere produktet langsomt ved intravenøs injektion.

 

Kvæg (i.v.)

Dosering

Xylazin

mg/kg kropsvægt

Produkt

ml pr. 100 kg kropsvægt

Produkt

ml pr. 500 kg kropsvægt

I

0.016 – 0.024

0.08 – 0.12

0.4 – 0.6

II

0.034 – 0.05

0.18 – 0.25

0.85 – 1.25

III

0.066 – 0.10

0.33 – 0.5

1.65 – 2.5

 

Kvæg (i.m.)

Dosering

Xylazin

mg/kg kropsvægt

Produkt

ml pr. 100 kg kropsvægt

Produkt

ml pr. 500 kg kropsvægt

I

0.05

0.25

1.25

II

0.1

0.5

2.5

III

0.2

1.0

5.0

IV

0.3

1.5

7.5

 

Produktets effekt kan efter behov gøres dybere eller forlænges med endnu en administration.

For at forstærke effekten kan der gives en yderligere dosis 20 minutter efter den første injektion. Dette forlænger effekten med op til 30-40 minutter efter den første indføring. Den samlede dosis, der administreres, bør ikke overskride doseringsniveau IV.

Dosering I: Sedation med let reduktion i muskeltonus. Kvæget kan stadig stå op.

Dosering II: Sedation med udtalt reduktion i muskeltonus og let analgesi. Kvæget er for det meste i stand til at stå op, men kan også lægge sig ned.

Dosering III: Dyb sedation, yderligere reduktion i muskeltonus, delvis analgesi. Kvæget lægger sig ned.

Dosering IV: Meget dyb sedation med udtalt reduktion i muskeltonus, delvis analgesi. Kvæget lægger sig ned.

 

Heste: (intravenøs brug)

0,6-1,0 mg/kg kropsvægt svarende til 3-5 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt med intravenøs administration.

Giver let til dyb sedation afhængigt af dosis, med individuel variabel analgesi og stærk reduktion i muskeltonus. Generelt vil hesten ikke lægge sig ned.

 

Hunde: (intravenøs eller intramuskulær brug)

Til bedøvelse:

1 mg xylazin/kg kropsvægt med intravenøs administration (svarende til 0,5 ml produkt pr. 10 kg kropsvægt).

1 til 3 mg xylazin/kg kropsvægt med intramuskulær administration (svarende til 0,5 til 1,5 ml produkt pr. 10 kg kropsvægt).

Hos hunde medfører indføring af produktet meget ofte opkastning. Denne virkning, såfremt den ikke ønskes, kan reduceres ved at lade hunden faste.

 

Katte (intramuskulær eller subkutan brug)

Til bedøvelse:

2 mg xylazin/kg kropsvægt med intramuskulær administration (svarende til 0,1 ml produkt pr. kg kropsvægt).

2 til 4 mg xylazin/kg kropsvægt med subkutan administration (svarende til 0,1 til 0,2 ml produkt pr. kg kropsvægt).

Hos katte medfører indføring af produktet meget ofte opkastning. Denne virkning, såfremt den ikke ønskes, kan reduceres ved at lade katten faste.

Bromobutylproppen kan punkteres op til 15 gange.

Bivirkninger

Generelt kan der forekomme bivirkninger, der er typiske for en α2-adrenerg agonist såsom bradykardi, reversibel arytmi og hypotension. Termoreguleringen kan blive påvirket, og derfor kan kropstemperaturen stige eller falde afhængigt af den omgivende temperatur. Svækket åndedræt og/eller åndedrætsstop kan forekomme, særligt hos katte.

Katte og hunde:

• Reversibel lokal vævsirritation.

• Katte og hunde kaster ofte op i begyndelsen af en xylazinfremkaldt sedation, særligt hvis dyrene lige har fået mad.

• Dyr kan udvise kraftig spyddannelse efter at være blevet injiceret med xylazin.

• Andre bivirkninger for hunde og katte omfatter: muskeltremor, bradykardi med atrioventrikulær blok, hypotension, nedsat åndedrætsfrekvens, bevægelse som reaktion på stærke auditive stimuli, hyperglykæmi og øget vandladning hos katte.

• Hos katte forårsager xylazin sammentrækninger i livmoderen, og det kan føre til for tidlig fødsel.

• Hos hunde er bivirkninger generelt mere udtalte efter subkutan administration, sammenlignet med intramuskulær administration, og effekten (virkeevnen) kan være mindre forudsigelig.

• Hos følsomme hunderacer med stort bryst (granddanois, irsk setter) er sjældne tilfælde af oppustning blevet rapporteret.

• Hos bedøvede dyr, hovedsageligt under og efter opvågningsperioden, blev der i sjældne tilfælde rapporteret hjerte-respiratoriske forstyrrelser (hjertestop, dyspnø, bradypnø, lungeødem, hypotension) og neurologiske symptomer (krampeanfald, prostration, pupillære lidelser, tremorer).

Kvæg:

• Reversibel lokal vævsirritation.

• Hos kvæg kan xylazin forårsage for tidlig fødsel, ligesom det reducerer implantation af ægget.

• Kvæg, der har fået høje doser af xylazin, lider nogle gange af løs afføring i de efterfølgende 24 timer.

• Andre bivirkninger omfatter snorken, kraftig spytdannelse, nedsat drøvtygning, slap tunge, opgylpning, oppustning, nasal stridor, hypotermi, bradykardi, øget vandladning og reversibel prolaps af penis.

• Hos kvæg er bivirkninger generelt mere udtalte efter intramuskulær administration, sammenlignet med intravenøs administration

Heste:

• Reversibel lokal vævsirritation.

• Heste sveder ofte, mens sedationens indflydelse aftager.

• Alvorlig bradykardi og nedsat åndedrætsfrekvens er især blevet rapporteret hos heste.

• Efter administration til heste opstår der normalt en forbigående stigning efterfulgt af et fald i blodtrykket.

• Hyppigere vandladning er blevet rapporteret

• Muskeltremor og bevægelse som reaktion på stærke auditive eller fysiske stimuli kan forekomme. Selvom det er sjældent, er voldelige reaktioner rapporteret hos heste efter indgivelse af xylazin.

• Ataksi og reversibel prolaps af penis kan forekomme.

• I meget sjældne tilfælde kan xylazin fremkalde mild kolik, eftersom tarmmotiliteten midlertidigt svækkes. Som en forebyggende foranstaltning bør heste ikke fodres efter sedation, før virkningen helt har fortaget sig.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

⁃ Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

⁃ Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

⁃ Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

⁃ Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

⁃ Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 116219
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 116219
EAN 7046261162197
PAKNINGER
Sedachem vet.
Biovet
1 x 50 ml
116219

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Sedachem vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Sedachem vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Sedachem vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Sedachem vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Sedachem vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.