Ronaxan vet. (2 kg)

1 x 20 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hund og kat.

Indikationer

Hund

Til behandling af luftvejsinfektioner herunder rhinitis, tonsillitis og bronkopneumoni forårsaget af Bordetella bronchiseptica og Pasteurella spp., som er doxycyclinfølsomme.

Til behandling af ehrlichiosis forårsaget af Ehrlichia canis.

Kat

Til behandling af luftvejsinfektioner herunder rhinitis, tonsillitis og bronkopneumoni forårsaget af Bordetella bronchiseptica og Pasteurella spp., som er doxycyclinfølsomme.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Dosis er 10 mg doxycyclin pr. kg legemsvægt pr. dag svarende til en 20 mg tablet pr. 2 kg legemsvægt eller en 100 mg tablet pr. 10 kg legemsvægt. For at sikre korrekt dosering bør dyrets vægt bestemmes så præcist som muligt for at undgå over- eller underdosering. For at kunne justere dosis kan tabletten deles i to lige store dele. Dosis kan fordeles på to daglige doseringer. Behandlingslængden kan tilpasses afhængig af det kliniske respons, efter benefit/risk vurdering af dyrlægen.

Sygdom

Dosering

Behandlingslængde

Luftvejsinfektion

10 mg/kg per dag

5-10 dage

Ehrlichiosis hos hund

10 mg/kg per dag

28 dage

Bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger såsom opkastning, kvalme, savlen, oesophagitis og diarré er rapporteret i meget sjældne tilfælde i spontane rapporter.

Fotosensitivitet og fotodermatitis kan forekomme ved tetracyclinbehandling, efter eksponering for intens sollys eller ultraviolet lys (se også pkt. 4.3).

Anvendelse af tetracyclin i perioden for tandudvikling kan forårsage misfarvning af tænderne.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Kat
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 479085
EAN 7046264790854
PAKNINGER
Ronaxan vet. (2 kg)
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 20 stk
479085
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.