Romefen vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kvæg, hest og svin.

Indikationer

Kvæg: Aseptiske inflammationer i bevægeapparatet.

Hest: Aseptiske inflammationer i bevægeapparatet samt kolik.

Svin: Understøttende behandling til reduktion af feber ved respiratoriske lidelser og MMA-syndrom i kombination med passende antiinfektiva, hvis dette er nødvendigt.

Til kortvarig lindring af postoperative smerter i forbindelse med mindre omfattende bløddelskirurgi så som kastration af smågrise.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg: 3 mg/kg i 3-5 dage i.v. eller i.m.

Ved i.m. injektion må der maksimalt gives 5 ml pr. injektionssted. Ved større injektionsvolumina end 5 ml skal injektionen foregå intravenøst.

Hest: 2 mg/kg i.v. i 3-5 dage.

Svin: Den anbefalede dosis er 3 mg ketoprofen/ kg legemsvægt i.m. én gang dagligt. På grundlag af den observerede effekt og den ansvarlige dyrlæges risk/benefit vurdering kan behandlingen evt. gentages efter 12-24 timer, dog maximalt 3 behandlinger. Hver administration skal foretages på et nyt injektionssted.

Til reduktion af postoperative smerter bør produktet injiceres 10 - 30 minutter før det kirurgiske indgreb. Der skal udvises særlig forsigtighed med hensyn til nøjagtig dosering herunder anvendelse af egnet doseringsudstyr (dvs. lav-dosissprøjte) og korrekt bestemmelse af legemsvægt.

Gummiproppen kan punkteres op til 45 gange. Ved behandling af store grupper af dyr på samme tid, anbefales brug af en multidosis-sprøjte.

Bivirkninger

Administration af den anbefalede dosis ketoprofen kan forårsage overfladiske erosioner og/eller ulcerationer i mave-tarmkanalen.

Efter intramuskulær injektion kan der forekomme forbigående irritation på injektions-stedet.

Hvis der forekommer bivirkninger, skal behandlingen stilles i bero, og en dyrlæge bør spørges til råds.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 543964
EAN 7046265439646
PAKNINGER
Romefen vet.
Ceva Animal Health
1 x 100 ml
543964

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Romefen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Romefen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Romefen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Romefen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Romefen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Romefen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.