Rifen vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Heste, kvæg, svin

Indikationer

Heste

Sygdomme der påvirker det osteoartikulære system og skeletmuskulaturen associeret med akutte smerter og inflammation:

- Halthed efter traume

- Artritis

- Osteitis, spavin

- Tendinitis, bursitis

- Naviculitis

- Laminitis

- Myositis

Ketoprofen er også indiceret til post-operativ inflammation, symptomatisk behandling af kolik og feber.

 

Kvæg

Sygdomme associeret med inflammation, smerter eller feber:

- Respiratoriske sygdomme

- Mastitis

- Sygdomme i det osteoartikulære system og skeletmuskulaturen så som halthed, artritis og til at lette oprejsning post-partum

- Læsioner

Til lindring af postoperative smerter forbundet med afhorning hos kalve.

 

Svin:

Sygdomme associeret med inflammation, smerter eller feber:

- Behandling associeret med Postpartum Dysgalactia Syndrom/MMA-syndrom (Mastitis Metritis Agalactia Syndrom)

- Luftvejsinfektioner

- Symptomatisk behandling af feber

Til kortvarig lindring af postoperative smerter i forbindelse med mindre omfattende bløddelskirurgi så som kastration af smågrise.

 

Ketoprofen bør kombineres med passende antibiotikabehandling efter behov.

Dosering og indgivelsesvej

Heste:

2,2 mg ketoprofen/kg legemsvægt/dag intravenøst én gang dagligt i op til 3-5 på hinanden følgende dage, dvs. 1 ml pr. 45 kg legemsvægt.

Normalt er én injektion tilstrækkeligt til at behandle kolik. En yderligere dosis af ketoprofen kræver revurdering af dyrets kliniske status. Se pkt. 4.5.

 

Kvæg:

3 mg ketoprofen/kg legemsvægt/dag intravenøst eller som dyb intramuskulær injektion én gang dagligt i op til 3 på hinanden følgende dage, dvs. 3 ml pr. 100 kg legemsvægt.

Ved lindring af postoperative smerter i forbindelse med afhorning af kalve bør lægemidlet injiceret på en gang intravenøst eller dybt intramuskulært 10 – 30 minutter inden indgrebet.

Hos kvæg bør der ikke indgives mere end 9 ml intramuskulært pr. injektionssted. Hvis injektionsvolumen overstiger 9 ml, bør det deles på flere doser, som indgives på forskellige injektionssteder.

 

Svin:

3 mg ketoprofen/kg legemsvægt som én enkelt dyb intramuskulær injektion, dvs. 3 ml pr. 100 kg legemsvægt (= 0,03 ml/kg).

Til reduktion af postoperative smerter bør produktet injiceres 10 - 30 minutter før det kirurgiske indgreb. Der skal udvises særlig forsigtighed med hensyn til nøjagtig dosering herunder anvendelse af egnet doseringsudstyr (dvs. lav-dosissprøjte) og korrekt bestemmelse af legemsvægt.

Bivirkninger

Der kan opstå gastrisk og intestinal irritation eller ulceration eller renal intolerance, selv efter passende anvendelse på grund af NSAID’eres virkningsmekanisme (hæmning af prostaglandinsyntesen).

Intramuskulær injektion kan lejlighedsvis medføre forbigående irritation.

Gentagne administrationer til svin kan medføre reversibel appetitløshed.

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner. Sådanne reaktioner kan udvikle sig til en mere alvorlig tilstand (anafylaksi), som kan være livstruende og bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 092852
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 092852
EAN 7046260928527
PAKNINGER
Rifen vet.
Salfarm Danmark A/S
1 x 100 ml
092852

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Rifen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Rifen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Rifen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Rifen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Rifen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Rifen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.