Pronestesic vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
PE
SC

Dyrearter

Heste, kvæg, svin og får.

Indikationer

Heste, kvæg, svin og får:

Lokalbedøvelse med en langvarig bedøvende effekt.

Infiltrationsbedøvelse og perineural bedøvelse (se pkt. 4.5).


Dosering og indgivelsesvej

- Til subkutan og perineural anvendelse.

Lokalbedøvelse eller ved infiltration: sprøjt ind i underhuden eller omkring det pågældende område

2,5-10 ml af produktet/dyr (svarende til 100-400 mg procainhydrochlorid + 0,09 til 0,36 mg epinephrintartrat)

Perineural bedøvelse: sprøjt ind tæt på forgreningen af nerven

5-10 ml af produktet/dyr (svarende til 200-400 mg procainhydrochlorid + 0,18 til 0,36 mg epinephrintartrat)

For underbenene på heste, bør dosis fordeles på mellem to eller flere injektionssteder afhængigt af dosis. Se også pkt. 4.5.

Hætteglassets gummiprop kan punkteres op til 20 gange.

Bivirkninger

Procain kan forårsage hypotension i meget sjældne tilfælde.

Excitabilitet af CNS (agitation, rysten, krampetrækninger) kan observeres i meget sjældne tilfælde efter indgivelse af procain, især hos heste.

Allergiske reaktioner over for procain er ganske almindelige; kun i sjældne tilfælde er der observeret anafylaktiske reaktioner.

En overfølsomhed over for lokalbedøvelse som tilhører ester-undergruppen er kendt.

Takykardi kan opstå (epinephrin) i meget sjældne tilfælde. I tilfælde af utilsigtet intravaskulær injektion, forekommer toksiske reaktioner ofte. Disse reaktioner manifesterer sig i en påvirkning af centralnervesystemet (rastløshed, rysten, krampetrækninger), efterfulgt af depression. Efterfølgende indtræffer døden som resultat af respiratorisk lammelse. I tilfælde af CNS-relateret påvirkning, bør korttidsvirkende barbiturater indgives, såvel som produkter til forsuring af urinen, for at understøtte renal udskillelse. I tilfælde af allergiske reaktioner kan antihistaminer eller corticoider gives. Allergisk chok bør behandles med epinephrin.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

– Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

– Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

– Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

– Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

– Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Får
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 558119
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 558119
EAN 7046265581192
PAKNINGER
Pronestesic vet.
ScanVet
1 x 100 ml
558119
Pronestesic vet.
ScanVet
10 x 100 ml
168657
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.