Progressis vet.

1 x 25 ml
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin (søer, gylte og polte)

Indikationer

Reduktion af reproduktionsforstyrrelser forårsaget af Porcint Reproduktions og Respiratorisk Syndrom (PRRS) virus (europæisk stamme) i inficeret miljø: vaccination reducerer antallet af for tidlige faringer og antallet af dødfødte.

Dosering og indgivelsesvej

En dosis på 2 ml injiceres dybt intramuskulært i halsmuskulaturen bag øret i henhold til følgende vaccinationsprogram:

Basisvaccination:

Gylte og polte:

2 injektioner med 3-4 ugers interval, mindst 3 uger før løbning.

Søer:

2 injektioner med 3-4 ugers interval (vaccination af samtlige søer i besætningen inden for et kort tidsrum anbefales).

Revaccination:

En injektion ved 60.-70. dag i hver drægtighed, fra den første drægtighed efter basisvaccination.

Anvend sædvanlig aseptisk teknik. Brug af automatsprøjte anbefales.

Bivirkninger

Vaccination kan inducere et forbigående ødem (på max. 3 cm) af højst en uges varighed eller en mindre lokal reaktion (granulom) uden påvirkning af dyrets almentilstand og reproduktionsevne. Større reaktioner (op til 7 cm i diameter) er af og til observeret efter hyppige gentagne revaccinationer.

Vaccination kan undtagelsesvis give anledning til hypersensitivitetsreaktion. I sådanne tilfælde bør relevant symptomatisk behandling administreres.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 004456
EAN 7046260044562
PAKNINGER
Progressis vet.
Ceva Animal Health
1 x 25 ml
004456
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.