Program vet. (> 4 kg)

10 x 1 ml
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Katte der vejer 4 kg, eller mere.

Indikationer

Program Vet. injektionsvæske er beregnet til forebyggelse af loppeformering hos kat, ved at hæmme udviklingen af loppeæg til voksne lopper i 6 måneder. Produktet virker på loppens æg og larvestadier. Effektive blodkoncentrationer af lufenuron opnås indenfor 21 dage.

Dosering og indgivelsesvej

Den anbefalede dosis er 10 mg lufenuron per kg legemsvægt, når det administreres parenteralt.

Kattens vægt i kg

mindre end 4

4 eller derover

Dosis

1 Program Vet. 40 mg

engangssprøjte

1 Program Vet. 80 mg

engangssprøjte

For at opnå fuld effekt af produktet, skal hele engangssprøjtens indhold injiceres subkutant, for eksempel dorsalt foran skulderbladene.

Engangssprøjten skal rystes kraftigt for at rekonstituere suspensionen, og herefter skal injektionen straks foretages.

Engangssprøjten må ikke genbruges.

Bivirkninger

Bivirkninger er meget sjældent rapporteret. I sjældne tilfælde kan injektion med lægemidlet forårsage smerter, ødem eller alopeci på injektionsstedet. Det kan især forårsage en lille smertefri hævelse på injektionsstedet, som almindeligvis forsvinder inden for 6 uger efter administration. I sjældne tilfælde kan der opstå letargi få timer efter injektionen, hvilket hurtigt forsvinder.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 517060
EAN 7046265170600
PAKNINGER
Program vet. (> 4 kg)
Elanco Denmark ApS
10 x 1 ml
517060
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.