Procamidor Comp vet.

5 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
PE
SC

Dyrearter

Heste, kvæg, svin og får.

Indikationer

Lokalanæstesi med en anæstetisk virkning på 1-2 timer.

- Infiltrationsanæstesi

- Perineural anæstesi

Dosering og indgivelsesvej

Til subkutan og perineural anvendelse.

For start og varighed af virkning, se pkt. 5.1.

1. Lokalanæstesi eller ved infiltration

Sprøjt ind i underhuden eller omkring det pågældende område.

2,5 - 10 ml af produktet/dyr (dvs. 100 - 400 mg procainhydrochlorid + 0,09 - 0,36 mg adrenalintartrat)

2. Perineural anæstesi

Sprøjt ind tæt på forgreningen af nerven.

5-10 ml af produktet/dyr (dvs. 200 - 400 mg procainhydrochlorid + 0,18 - 0,36 mg adrenalintartrat)

Til underbensanæstesi hos heste skal dosen fordeles mellem to eller flere injektionssteder afhængig af dosen. Se også pkt. 4.5.

Gummiproppen må højst perforeres 25 gange.

Bivirkninger

Procain kan medføre hypotension. I nogle få tilfælde, især hos heste, kan der observeres et fænomen med excitabilitet af CNS (agitation, tremor, kramper) efter administration af procain. Allergiske reaktioner på procain er almindelige. Der er i sjældne tilfælde observeret anafylaktiske reaktioner. Overfølsomhed over for lokalanæstetika, der tilhører esterundergruppen, er kendt.

Der kan i enestående tilfælde forekomme takykardi (adrenalin).

I tilfælde af utilsigtet intravaskulær injektion forekommer hyppigt toksiske reaktioner. Disse viser sig som en excitation af centralnervesystemet (rastløshed, tremor og kramper) efterfulgt af depression. Dødsfald er resultatet af paralyse af åndedrætsfunktionen. I tilfælde af excitation af centralnervesystemet bør der administreres kortidsvirkende barbiturater samt midler, der gør urinen sur, for at understøtte renal udskillelse. I tilfælde af allergiske reaktioner kan der gives antihistaminer eller kortikosteroider. Allergisk shock behandles med adrenalin.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Får
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 465766
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 465766
EAN 7046264657669
PAKNINGER
Procamidor Comp vet.
Salfarm Danmark A/S
5 x 100 ml
465766
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.