Primopen

10 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Kvæg

Svin

Hest

Indikationer

Til behandling af infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.


Administreres som dyb intramuskulær injektion en gang daglig i op til 5 dage.

Den anbefalede daglige dosis er 12 mg benzylpenicillin procain/kg kropsvægt svarende til 1 ml/25 kg kropsvægt/dag.

Det maksimale volumen til administration per injektionssted er 15,5 ml til kvæg og 3,2 ml til svin.

For at sikre korrekt dosering og undgå underdosering skal kropsvægten bestemmes så præcist som muligt.

Rengør injektionsstedet og desinficer med sprit.

Anvend ikke samme injektionssted flere gange under behandlingsforløbet.

Omrystes grundigt før brug.

Proppen bør ikke punkteres mere end 20 gange.

Bivirkninger

Der er rapporteret allergi over for penicillin, men dette sker meget sjældent.

I meget sjældne tilfælde er der rapporteret potentielt letale reaktioner hos heste ved administration af procainpenicillin. Mindre alvorlige symptomer på procaintoksicitet omfatter ændringer i bevægeapparat og adfærd.

Hos drægtige søer og gylte er der rapporteret om udflåd fra vulva, som kan associeres med abort.

Ved administration af lægemidler indeholdende procainpenicillin til pattegrise og slagtesvin kan der optræde forbigående feber, opkastning, kulderystelser, sløvhed og manglende koordination.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1000 behandlede dyr).

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr).

Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Gris
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 560289
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 560289
EAN 7046265602897
PAKNINGER
Primopen
ScanVet
10 x 100 ml
560289
Primopen
ScanVet
6 x 250 ml
529597

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Primopen

300 mg/ml Injektionsvæske, suspension
10 x 100 ml, 6 x 250 ml
Gris
Kvæg
Hest

Primopen

300 mg/ml Injektionsvæske, suspension
10 x 100 ml, 6 x 250 ml
Gris
Kvæg
Hest

Primopen

300 mg/ml Injektionsvæske, suspension
10 x 100 ml, 6 x 250 ml
Gris
Kvæg
Hest

Primopen

300 mg/ml Injektionsvæske, suspension
10 x 100 ml, 6 x 250 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.