Prascend

1 x 60 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Chip-mærket hest (ikke til konsum).

Indikationer

Symptomatisk behandling af kliniske tegn associeret med Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) (equin Cushings sygdom).

Dosering og indgivelsesvej

Produktet skal administreres oralt en gang daglig. For at lette administrationen kan den ønskede daglige dosis opløses i lidt vand og/eller blandes med melasse eller andet velsmagende foder og omrøres, indtil det er opløst. I dette tilfælde skal de opløste tabletter administreres med en sprøjte. Hele dosen skal administreres med det samme. Tabletterne må ikke knuses.

Startdosis

Startdosis er 2 µg pergolid/kg (dosisinterval: 1,3 til 2,4 µg/kg) vægt. I undersøgelser, der er offentliggjort i litteraturen, anføres det, at den mest almindelige, gennemsnitlige dosis er 2 µg pergolid/kg med et interval fra 0,6-10 µg pergolid/kg (en samlet daglig dosis på 0,25 mg-5 mg pr. hest). Startdosis (2 µg pergolid/kg) skal herefter titreres i henhold til den individuelle respons, som bestemmes ved monitorering (se nedenfor). Startdoserne anbefales som følger:

Hestens vægt

Antal tabletter

Startdosis

Doseringsinterval

200-400 kg

½

0,5 mg

1,3-2,5 μg/kg

401-600 kg

1

1,0 mg

1,7-2,5 µg/kg

601-850 kg

1 ½

1,5 mg

1,8-2,5 µg/kg

851-1.000 kg

2

2,0 mg

2,0-2,4 µg/kg

 

Vedligeholdelsesdosis

Der forventes livslang behandling for denne sygdom.

De fleste heste responderer på behandlingen og stabiliseres ved en gennemsnitlig dosis på 2 µg pergolid/kg vægt. Klinisk forbedring ved brug af pergolid forventes inden for 6 til12 uger. Heste kan respondere klinisk ved lavere eller forskellige doser; det anbefales derfor at titrere til den laveste effektive dosis hos det enkelte individ baseret på responsen af behandlingen, hvad enten det er effekt eller tegn på intolerance. Nogle heste kan kræve doser så høje som 10 µg pergolid/kg vægt pr. dag. I disse sjældne situationer tilrådes yderligere passende monitorering.

Efter den indledende diagnosticering gentages de endokrinologiske undersøgelser med henblik på dosistitrering og monitorering af behandlingen med 4-6 ugers mellemrum, indtil de kliniske tegn og/eller resultaterne af de diagnostiske undersøgelser stabiliseres eller forbedres.

Kliniske tegn er: Hirsutisme, polyuri, polydipsi, tab af muskelmasse, unormal fedtfordeling, kroniske infektioner, laminitis, svedtendens osv.

Fremgangsmåden ved behandling er dosistitrering til den laveste effektive dosis hos det enkelte individ baseret på responsen af behandlingen, hvad enten det er effekt eller tegn på intolerance. Afhængigt af sygdommens sværhedsgrad kan respons-tiden på behandlingen variere blandt de enkelte individer.

Hvis de kliniske tegn eller resultaterne af de diagnostiske undersøgelser ikke er forbedret efter de første 4-6 uger, kan den samlede daglige dosis øges med 0,5 mg. Hvis de kliniske tegn er forbedret, men endnu ikke normaliseret, kan dyrlægen afgøre, om dosis skal titreres eller ej, afhængigt af individets respons på/tolerance over for dosen.

Hvis de kliniske tegn ikke er tilstrækkeligt kontrolleret (klinisk vurdering og/eller diagnostiske undersøgelser), anbefales det at øge den samlede daglige dosis med trin på 0,5 mg hver 4.til 6. uge, indtil der sker en stabilisering, såfremt lægemidlet tolereres ved den dosis. Hvis der udvikles tegn på intolerance over for den aktuelle dosis, skal behandlingen stoppes i 2 til 3 dage og genoptages med det halve af den tidligere dosis. Den samlede daglige dosis kan herefter igen titreres op til den ønskede kliniske effekt ved at øge dosis med 0,5 mg hver 2. til 4. uge. Hvis en dosis glemmes, skal den næste planlagte dosis administreres som ordineret.

Efter stabilisering skal der regelmæssigt foretages en klinisk vurdering og diagnostiske undersøgelser hver 6. måned for at monitorere behandling og dosis. Hvis der ikke ses respons på behandlingen bør diagnosen revurderes.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde ses appetitløshed, forbigående anoreksi og letargi, lette påvirkninger af centralnervesystemet (f.eks. let depression og let ataksi), diarré og kolik hos heste. I meget sjældne tilfælde er svedtendens blevet rapporteret. Hvis der udvikles tegn på intolerance over for den aktuelle dosis, skal behandlingen stoppes i 2 til 3 dage og genoptages med det halve af den tidligere dosis. Den samlede daglige dosis kan herefter igen titreres op til den ønskede kliniske effekt ved at øge dosis med 0,5 mg hver 2. til 4. uge.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 504923
EAN 7046265049234
PAKNINGER
Prascend
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 60 stk
504923
Prascend
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 91 stk
496784
Prascend
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 160 stk
421816

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hest

Prascend

1 mg Tablet
1 x 60 stk, 1 x 91 stk, 1 x 160 stk
Hest

Prascend

1 mg Tablet
1 x 60 stk, 1 x 91 stk, 1 x 160 stk
Hest

Prascend

1 mg Tablet
1 x 60 stk, 1 x 91 stk, 1 x 160 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.