Powdox

1 x 1000 kg
Pulver til brug i drikkevand
PO

Dyrearter

- Svin (slagtesvin)

- Høns og kyllinger (slagtekyllinger, forældredyr og opdræt til forældredyr)

- Kalkuner (slagtekalkuner, forældredyr og opdræt til forældredyr)

Indikationer

Svin:
Behandling af kliniske luftvejsinfektioner forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae og Pasteurella multocida, som er følsomme over for doxycyclin.

Høns og kyllinger og kalkuner:
Behandling af kliniske luftvejsinfektioner forbundet med Mycoplasma gallisepticum, som er følsomme over for doxycyclin.


Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand.

Til svin og høns og kyllinger administreres 23,1 mg doxycyclinhyclat pr. kg legemsvægt dagligt (svarende til 40,0 mg præparat pr. kg legemsvægt) i drikkevandet i 5 på hinanden følgende dage.

Til kalkuner administreres 28,8 mg doxycyclinhyclat pr. kg legemsvægt dagligt (svarende til 50,0 mg præparat pr. kg legemsvægt) i drikkevandet i 5 på hinanden følgende dage.

Den præcise daglige mængde veterinærlægemiddel beregnes på baggrund af den anbefalede dosis og antallet og vægten af de dyr, der skal behandles, i henhold til følgende formel:

For at sikre en korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt.

Optagelsen af det medicinerede vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå en korrekt dosering kan det være nødvendigt at justere koncentrationen i drikkevandet.

Det anbefales at bruge en passende kalibreret vægt, hvis der anvendes delpakker. Den daglige mængde skal tilsættes drikkevandet, så al medicin bliver indtaget inden for 24 timer. Det anbefales at tilberede en koncentreret stamopløsning og fortynde denne yderligere til den terapeutiske koncentration, hvis det er nødvendigt. Alternativt kan den koncentrerede opløsning anvendes i et proportionelt doseringssystem til drikkevand.

Der bør fremstilles friskt medicineret drikkevand én gang i døgnet. Det medicinerede vand bør være den eneste kilde til drikkevand gennem hele behandlingsperioden. Det medicinerede vand må ikke tilberedes eller opbevares i en metalbeholder.

Den maksimale opløselighed af præparatet i vand er 72 g/l. Præparatets opløselighed er pH-afhængig, og vil udfælde, hvis det blandes med en alkalisk opløsning.

Bivirkninger

Der kan i sjældne tilfælde forekomme allergiske reaktioner og fotosensitivitet. Behandlingen bør seponeres, hvis der er mistanke om bivirkninger.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

• Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

• Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

• Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

• Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

• Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Fjerkræ
Gris
Produktidentifikation - 392676
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 392676
EAN 7046263926766
PAKNINGER
Powdox
Biovet
1 x 1000 kg
392676

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ
Gris

Powdox

500 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 1000 kg
Fjerkræ
Gris

Powdox

500 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 1000 kg
Fjerkræ
Gris

Powdox

500 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 1000 kg
Fjerkræ
Gris

Powdox

500 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 1000 kg
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.