Porcilis Lawsonia vet.

1 x 50 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin


Indikationer

Til aktiv immunisering af svin fra 3 ugers alderen til reduktion af diarre, fald i daglig tilvækst, læsioner i tarmen, bakterieudskillelse og dødelighed forårsaget af infektion med Lawsonia intracellularis.


Indtræden af immunitet: 4 uger efter vaccination.

Varighed af immunitet: 21 uger efter vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.

Rekonstituer lyofilisatet i solvensen eller i Porcilis PCV M Hyo som beskrevet nedenfor

Lyofilisat

Solvens eller Porcilis PCV M Hyo

50 doser

100 ml

100 doser

200 ml

 

For korrekt rekonstituering og anvendelse, følg proceduren nedenfor

1. Lad solvensen eller Porcilis PCV M Hyo opnå stuetemperatur og ryst grundigt før brug.

2. Tilfør 5-10 ml solvens eller Porcilis PCV M Hyo til lyofilisatet og bland kortvarigt.

3. Træk det rekonstituerede koncentrat op fra hætteglasset, og overfør det tilbage til hætteglasset med solvens eller Porcilis PCV M Hyo. Ryst kortvarigt for at blande.

4. Brug vaccinesuspensionen indenfor 6 timer fra rekonstituering. Al vaccine, der er tilbage på dette tidspunkt, bør kasseres.

Nålelængde og diameter skal tilpasses dyrets alder.

Undgå kontaminering ved gentagne anbrud.

Dosering

En enkelt dosis á 2 ml rekonstitueret vaccine til grise fra 3 ugers alderen. Grisene vaccineres intramuskulært i halsen.

Visuelt udseende efter rekonstituering: Homogen, hvid til næsten hvid emulsion efter omrystning.

Bivirkninger

Stigning i kropstemperatuen er en meget almindelig bivirkning (gennemsnitlig ±0,6 °C, hos enkelte svin op til 1,3 °C). Dyrene vender tilbage til normaltemperatur i løbet af 1 dag efter vaccination. Lokale reaktioner på injektionsstedet i form af hævelse (< 5 cm i diameter) er almindeligt forekommende og forsvinder i løbet af 23 dage.

Efter markedsføring:

Anoreksi og sløvhed er rapporteret som ikke almindelige bivirkninger.

Anafylaktiske reaktioner er rapporteret som meget sjældent. Hvis sådanne reaktioner forekommer, er passende behandling anbefalet.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 038787
EAN 7046260387874
PAKNINGER
Porcilis Lawsonia vet.
MSD Animal Health
1 x 50 dosis
038787
Porcilis Lawsonia vet.
MSD Animal Health
1 x 100 dosis
384167
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.