Porcilis Lawsonia ID vet.

1 x 50 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, emulsion
ID

Dyrearter

Svin


Indikationer

Til aktiv immunisering af svin fra 3 ugers alderen til reduktion af diarre, tab af daglig tilvækst, læsioner i tarmen, bakterieudskillelse og dødelighed forårsaget af infektion med Lawsonia intracellularis.

Indtræden af immunitet: 4 uger efter vaccination.

Varighed af immunitet: 21 uger efter vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Intrakutan anvendelse.

Rekonstituer lyofilisatet i solvensen eller i Porcilis PCV ID som beskrevet nedenfor:

Lyofilisat

Solvens til Porcilis Lawsonia ID Vet. eller Porcilis PCV ID

50 doser

10 ml

100 doser

20 ml

 

For korrekt rekonstitution og anvendelse, følg proceduren nedenfor:

1. Lad solvensen eller Porcilis PCV ID opnå stuetemperatur og ryst grundigt før brug.

2. Tilfør ca. 5-10 ml solvens eller Porcilis PCV ID til hætteglasset med lyofilisat og bland kortvarigt.

3. Træk det rekonstituerede koncentrat op fra hætteglasset, og overfør det tilbage til hætteglasset med solvens eller Porcilis PCV ID. Ryst kortvarigt for at blande.

4. Brug vaccinesuspensionen indenfor 6 timer efter rekonstitution. Al vaccine, der er tilbage på dette tidspunkt, bør kasseres.

 

Undgå kontaminering ved gentagne anbrud.

 

Dosering

En enkelt dosis á 0,2 ml rekonstitueret vaccine til grise fra 3 ugers alderen.

Vacciner grisene intrakutant ved brug af et egnet nålefrit apparat til flerdosis intrakutan administration af væsker, der leveres som en "jet-strøm" med en volumen af vaccine (0,2 ml + 10 %) igennem det epidermale lag i huden.

Sikkerhed og virkning af Porcilis Lawsonia ID Vet. er blevet påvist ved anvendelse af apparatet IDAL®.

Visuelt udseende efter rekonstituering: Homogen, hvid til næsten hvid emulsion efter omrystning.

Bivirkninger

Stigning i kropstemperatuen er en meget almindelig bivirkning (gennemsnitlig 0,1 °C, hos enkelte svin op til 1,4 °C). Dyrene vender tilbage til normaltemperatur i løbet af 1 dag efter vaccination. Lokale reaktioner på injektionsstedet i form af hævelse (gennemsnitlig diameter ca. 1 cm, i enkelte grise op til 5 cm) er meget almindeligt forekommende. Lokale reaktioner forsvinder i løbet af 4 uger efter vaccination.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 102179
EAN 7046261021791
PAKNINGER
Porcilis Lawsonia ID vet.
MSD Animal Health
1 x 50 dosis
102179
Porcilis Lawsonia ID vet.
MSD Animal Health
1 x 100 dosis
581101
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.