Porcilis Ery Parvo vet.

1 x 25 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin (søer, polte og gylte).

Indikationer

Til aktiv immunisering af søer, polte og gylte for at forebygge rødsyge forårsaget af alle relevante Erysipelothrix rhusiopathiae (serotype 1 og 2) bakterier, og for at beskytte mod smitsom fosterdød forårsaget af porcint parvovirus (PPV) infektion er.

E. rhusiopathiae: Indtræden af immunitet: 3 uger.
 

Varighed af immunitet: 6 måneder.

Porcint parvovirus: Varighed af immunitet: 12 måneder.

 

 

Dosering og indgivelsesvej

Vaccinen skal have stuetemperatur (15 – 25 °C) før vaccination påbegyndes.

Omrystes grundigt før brug.

Anvend sterile sprøjter og nåle. Undgå kontaminering ved at undlade at stikke flere gange.

Dosering: 2 ml, som indgives dybt intramuskulært bag øret.

Basisvaccination:

Polte bør vaccineres mod smitsom fosterdød før første løbning. Vaccination senest 2 uger før løbning giver beskyttelse i de to følgende drægtighedsperioder. For beskyttelse imod rødsyge anbefales yderligere vaccination med monovalent rødsygevaccine 4 uger før eller 4 uger efter vaccination med Porcilis Ery Parvo Vet. På grund af mulig interferens med maternelle antistoffer skal dyrene være 6 måneder før vaccination for at sikre virkning mod smitsom fosterdød.

Revaccination:

Porcilis Ery Parvo Vet. gives én gang årligt suppleret med vaccination med monovalent rødsygevaccine 6 måneder efter vaccinationen med Porcilis Ery Parvo Vet.

Bivirkninger

I laboratoriestudier og feltforsøg:

Forbigående stigning i kropstemperatur (0,5 °C) i op til 24 timer er meget almindeligt forekommende.

Mild forbigående lokalhævelse (Ø 1 – 10 mm) i op til 8 dage er meget almindeligt forekommende efter vaccination. Forbigående nedsat lyst til bevægelse er almindeligt forekommende.

Efter markedsføring:

I meget sjældne tilfælde kan der opstå allergiske reaktioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 002332
EAN 7046260023321
PAKNINGER
Porcilis Ery Parvo vet.
MSD Animal Health
1 x 25 ml
002332
Porcilis Ery Parvo vet.
PharmaMénta
1 x 25 dosis
541353
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.