Penethaone vet.

1 x 40 ml
Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Kvæg (malkekøer).

Indikationer

Behandling af mastitis hos malkekøer, der skyldes Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae og Staphylococcus aureus (beta-laktamase ikke-producerende), modtagelige for penicillin.

Dosering og indgivelsesvej

Til dyb intramuskulær brug.

Brugsvejledning: Rekonstituer suspensionen ved at anvende hele indholdet af hætteglasset med solvens.

Således opnås den korrekte dosis:

Brug hætteglasset med pulver, der indeholder penethamathydriodid 5.000.000 IE sammen med hætteglasset med solvens, der indeholder 18 ml sterilt solvens.

Eller alternativt, brug hætteglasset med pulver, der indeholder penethamathydriodid 10.000.000 IE sammen med hætteglasset med solvens, der indeholder 36 ml sterilt solvens.

Ryst godt efter rekonstitution. Mindst 10 gange venden op og ned på hætteglassene kan være nødvendigt.

Hver ml suspension indeholder 250.000 IE (236,3 mg) penethamathydriodid.

Dosis: 15.000 IE (14,2 mg) penethamathydriodid per kg kropsvægt/dag (svarende til 6 ml rekonstitueret lægemiddel/100 kg kropsvægt) i tre til fire på hinanden følgende dage. Rystes godt inden brugen.

Administrér den anbefalede daglige dosis hver 24. time, som tre til fire på hinanden følgende administrationer.

For at sikre administration af en korrekt dosis bør kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Det anbefalede maksimale volumen, der skal administreres på et enkelt injektionssted, er 20 ml.

Proppen bør ikke punkteres mere end 10 gange.

Bivirkninger

Symptomerne på bivirkninger strækker sig fra lette hudreaktioner, såsom urticaria og dermatitis til kraftige reaktioner, såsom anafylaktisk shock med tremor, opkastning, spytafsondring, gastrointestinale forstyrrelser og laryngealt ødem.

I nogle situationer kan behandlingen lede til sekundære infektioner på grund af overvækst af ikke-måls organismer.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Kvæg
Produktidentifikation - 151810
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 151810
EAN 7046261518109
PAKNINGER
Penethaone vet.
ScanVet
1 x 40 ml
151810
Penethaone vet.
ScanVet
10 x 40 ml
121352
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.