Metacam

1 x 100 ml
Oral suspension
PO
PO

Dyrearter

Heste

Indikationer

Lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos heste.

Dosering og indgivelsesvej

Skal indgives opblandet i foder eller direkte i munden med en dosis på 0,6 mg/kg legemsvægt, én gang dagligt, i op til 14 dage. Hvis lægemidlet opblandes i foderet, bør det tilsættes en lille mængde foder, som gives lige inden fodring.

Suspensionen bør gives ved hjælp af den vedlagte doseringssprøjte. Sprøjten passer til flasken og er forsynet med en kg-legemsvægt skala.

Omrystes godt før brug.

Efter indgivelse af veterinærlægemidlet, skal flasken lukkes ved at sætte låget på, vask doseringssprøjten med varmt vand og lad den tørre.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Diarré, typisk i forbindelse med NSAIDer, blev meget sjældent observeret i kliniske undersøgelser. De kliniske tegn var reversible.

I meget sjældne tilfælde er der set appetitløshed, apati, mavesmerter, colitis samt nældefeber, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

Anafylaktiske reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige) er blevet observeret meget sjældent, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring. Disse bør behandles symptomatisk.

Hvis der forekommer bivirkninger bør behandlingen afbrydes og dyrlægen kontaktes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 017564
EAN 7046260175648
PAKNINGER
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 100 ml
017564
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 250 ml
101823

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hest

Metacam

15 mg/ml Oral suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Hest

Metacam

15 mg/ml Oral suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Hest

Metacam

15 mg/ml Oral suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Hest

Metacam

15 mg/ml Oral suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Hest

Metacam

15 mg/ml Oral suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Hest

Metacam

15 mg/ml Oral suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.