Parvoruvax vet.

1 x 5 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Vaccination mod parvovirusinfektion og rødsyge hos svin.

Dosering og indgivelsesvej

Dosis: 2 ml. Administration i.m.

Basisvaccination: 1 dosis 2 gange, hhv. 4 uger og 1 uge før løbning.

Revaccination: 1 dosis 1 uge før løbning

Bivirkninger

Forbigående systemisk reaktion (temperaturstigning, nedstemthed m.v.) kan ses i tilslutning til vaccination. Hævelse på injektionsstedet kan forekomme. Vaccination kan i sjældne tilfælde fremkalde en hypersensitivitetsreaktion, specielt hos dyr, der er sensibiliserede for rødsygekomponenten i vaccinen.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 128041
EAN 7046261280419
PAKNINGER
Parvoruvax vet.
Ceva Animal Health
1 x 5 ml
128041
Parvoruvax vet.
Ceva Animal Health
1 x 25 ml
405217
Parvoruvax vet.
PharmaMénta
1 x 25 dosis
176212
Parvoruvax vet.
Ceva Animal Health
1 x 50 ml
429628
Parvoruvax vet.
PharmaMénta
1 x 50 dosis
589617
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.