Metacam

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Kvæg, grise og heste.

Indikationer

Kvæg:

Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med passende antibiotika-behandling med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.

Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos ikke-lakterende ungkvæg. Til supplerende behandling af akut mastitis i kombination med antibiotika-behandling. Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Grise:

Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med henblik på at reducere halthed og inflammation.

Til supplerende behandling af puerperal sepsis og toksikæmi (mastitis-metritis-agalaktisk syndrom) med passende antibiotika-behandling.

Heste:

Til anvendelse ved lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet.

Til anvendelse ved lindring af smerte i forbindelse med kolik hos hest.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg:

Enkelt subkutan eller intravenøs injektion på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,5 ml/100 kg legemsvægt), om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller med oral tilførsel af passende mængder vand.

Grise:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,0 ml/100 kg legemsvægt) i kombination med passende antibiotika-behandling. Om nødvendigt kan en yderligere dosis gives efter 24 timer.

Heste:

Enkelt intravenøs injektion på 0,6 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 3,0 ml/100 kg legemsvægt).

Ved lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet: Behandlingen kan fortsættes med Metacam 15 mg/ml oral suspension i en dosis på 0,6 mg meloxicam/kg legemsvægt 24 timer efter injektionen.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Hos mindre end 10 % af behandlet kvæg i kliniske studier sås kun let og forbigående hævelse på injektionsstedet efter subkutan injektion.

Hos heste blev en forbigående hævelse på injektionsstedet observeret i isolerede tilfælde i kliniske studier, men denne forsvandt uden indgriben.

Anafylaktiske reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige) er blevet observeret i meget sjældne tilfælde, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring. Disse bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 006443
EAN 7046260064430
PAKNINGER
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 50 ml
006443
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
12 x 50 ml
023737
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
12 x 100 ml
029842

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Metacam

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Metacam

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Metacam

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Metacam

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Metacam

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Metacam

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.