Oxtra DD

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Kvæg

Får

Svin

Hest

Hund

Kat

Indikationer

Til behandling af infektioner forårsaget af oxytetracyclinfølsomme organismer hos kvæg, får, svin, heste, hunde og katte.

Dosering og indgivelsesvej

DD: To doseringsregimer.

Produktet kan administreres enten en gang hver 24. time ved lav dosis eller ved en højere dosis for en længere virkningsvarighed.

For at undgå restmængder ved injektionsstedet er der et maksimalt injektionsvolumen pr. injektionssted.

Kvæg, får, svin, heste: Intramuskulær eller intravenøs anvendelse.

Katte, hunde: Subkutan eller intramuskulær anvendelse.

For at sikre korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering.

24-timers doseringsregime

Dosis: 3-10 mg/kg legemsvægt afhængig af alder og dyreart (se tabel).

Behandlingen kan gentages en gang hver 24. time i 3-5 på hinanden følgende dage.

Intravenøse injektioner skal gives langsomt over en periode på mindst et minut.

Doseringsregime med lang virkningsvarighed

Dosis: 10 eller 20 mg/kg legemsvægt afhængig af alder og dyreart (se tabel).

Administrationsvej: Kun intramuskulær injektion, kan om nødvendigt gentages én gang efter 48-60 timer.

Dette doseringsregime anbefales ikke til heste, hunde eller katte eller til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Behandling og metafylakse af enzootisk abort hos får

Dosis: 20 mg/kg legemsvægt administreret mellem dag 95 og dag 100 i drægtigheds­perioden.

En yderligere behandling kan gives 2-3 uger senere.

Ved metafylakse skal tilstedeværelse af sygdom i besætningen påvises, før produktet anvendes.

Injektionsstedet renses og desinficeres før administration.

Gentagne doser bør indgives på forskellige steder, og injektionsstedet bør masseres grundigt efter injektion.

Den maksimale mængde, der må administreres pr. injektionssted, er 20 ml hos voksent kvæg og voksne heste, 10 ml hos kalve og får og 5 ml hos svin. Hvis større mængder er nødvendige, bør injektionsvolumet fordeles på forskellige injektionssteder.

Dyr

Legems-vægt

(kg)

24-timers dosis

Dosis med lang virkningsvarighed

Dosis

(mg/kg)

Volumen

(ml)

Dosis

(mg/kg)

Volumen

(ml)

Hest

Føl

Ko

Kalv

So/orne

Gris

Får

Lam

Hund

Kat

500

100

500

100

150

25

50

25

10

5

5

10

3

8

5

8

8

8

10

10

25

10

15

8

7,5

2

4

2

1

0,5

Anbefales ikke

Anbefales ikke

10

20

10

20

20

20

Anbefales ikke

Anbefales ikke

 

 

50

20

15

5

10

5

Hætteglas med 20 ml og 50 ml bør ikke gennemhulles mere end 40 gange.

Hætteglas med 100 ml og 250 ml bør ikke gennemhulles mere end 20 gange.

Brugeren skal anvende den hætteglasstørrelse, der er bedst egnet til den dyreart, der skal behandles.

Bivirkninger

Selvom veterinærlægemidlet generelt tolereres godt, er der i nogle tilfælde observeret en let lokal reaktion af forbigående karakter.

Tetracycliner er ligeledes associeret med lysfølsomhedsreaktioner og, i sjældne tilfælde, levertoksicitet og bloddyskrasi.

Hos unge dyr kan oxytetracyclin forårsage gul, brun eller grå misfarvning af knogler og tænder. En høj dosis eller kronisk administration kan forsinke knoglevækst eller heling.

Efter intravenøs administration af høje doser oxytetracyclin til heste kan der i meget sjældne tilfælde observeres enteritis, der skyldes ændringer i tarmfloraen.

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhed (allergi), som kan kræve relevant symptomatisk behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)
Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)
Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Kat
Hund
Gris
Får
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 576052
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 576052
EAN 7046265760528
PAKNINGER
Oxtra DD
ScanVet
1 x 100 ml
576052
Oxtra DD
ScanVet
1 x 250 ml
026711
Oxtra DD
ScanVet
10 x 100 ml
447246

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Gris
Får
Kvæg
Hest

Oxtra DD

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 10 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.