Ovareline

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Kvæg: Køer, kvier.

Indikationer

Induktion og synkronisering af brunst og ægløsning i kombination med prostaglandin F (PGF) eller analoger hertil, og med eller uden progesteron som del af en tidsbestemt insemineringsprotokol (Fixed Time Artificial Insemination (FTAI)).


Behandling af forsinket ægløsning (omløbning)

En omløber ko eller kvie er typisk defineret som et dyr, der er blevet insemineret mindst 2 eller ofte 3 gange uden at blive drægtig på trods af normal østrus cyklus (hver 18. – 24. dag), normal brunst adfærd og uden kliniske anormaliteter i reproduktionsorganerne.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær brug

100 µg gonadorelin (som diacetat) per dyr givet som en enkelt injektion, dvs. 2 ml af produktet per dyr.

Det er op til den ansvarlige dyrlæge at fastlægge en protokol i forhold til behandlings­målene for den individuelle besætning eller ko. De følgende protokoller er blevet evalueret og kan anvendes:

Induktion og synkronisering af østrus og ægløsning i kombination med en prostaglandin F2α (PGF2α) eller analog:

• Dag 0: Første gonadorelin-injektion (2 ml af produktet)

• Dag 7: Administration af prostaglandin (PGF2α) eller analog.

• Dag 9: Anden gonadorelin-injektion (2 ml af produktet) bør gives.

Dyret bør insemineres indenfor 16-20 timer efter den sidste injektion af produktet eller når østrus observeres, hvis tidligere.

Induktion og synkronisering af østrus og ægløsning i kombination med en prostaglandin F2α (PGF2α) eller analog og vaginalindlæg, der frigiver progesteron:

De følgende tidsbestemte insemineringsprotokoller er hyppigt rapporteret i litteraturen:

• Indsæt vaginalindlæg, der frigiver progesteron i 7 dage.

• Injicér gonadorelin (2 ml af produktet) ved indføring af vaginalindlægget.

• Injicér (PGF2α) eller analog 24 timer før vaginalindlægget tages ud.

• Tidsbestemt inseminering 56 timer efter vaginalindlægget er taget ud eller

• Injicér gonadorelin (2 ml af produktet) 36 timer efter vaginalindlægget er taget ud og inseminering tidsbestemt 16 til 20 timer senere.

Behandling af forsinket ægløsning (omløbning):

GnRH injiceres under østrus.

For at forbedre drægtighedsraten, anbefales følgende timing af injektion og inseminering:

• Injektion udføres 4-10 timer efter østrus er observeret.

• Et interval på mindst 2 timer fra injektion af GnRH og inseminering anbefales.

• Inseminering bør udføres i overensstemmelse med de gængse anbefalinger dvs. 12-24 timer efter observeret østrus.

Bivirkninger

Ingen.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 447483
EAN 7046264474839
PAKNINGER
Ovareline
Ceva Animal Health
1 x 10 ml
447483
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.