Osteopen vet.

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Til behandling af halten og smerter, der skyldes slidgigt/osteoarthritis (ikke‑infektiøs artrose) hos skeletalt modne hunde.

Dosering og indgivelsesvej

3 mg pentosanpolysulfatnatrium/kg kropsvægt (svarende til 0,3 ml/10 kg kropsvægt) administreres 4 gange med et interval på 5‑7 dage.

Må kun administreres som aseptisk subkutan injektion. Der skal anvendes en passende gradueret sprøjte for at muliggøre en nøjagtig administration af den nødvendige dosismængde. Dette er især vigtigt ved injektion af små mængder.

For at fastsætte den relevante dosering skal den enkelte hunds vægt fastslås før administration af veterinærlægemidlet.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der forekomme en reaktion på injektionen inden for 24 timer hos tilsyneladende raske dyr. I disse tilfælde skal behandlingen seponeres, og der skal gives symptomatisk behandling.

Erfaring indikerer, at hunde i meget sjældne tilfælde kan kaste op umiddelbart efter injektion med pentosanpolysulfat.

Disse hunde har generelt ikke brug for medicinsk behandling og kommer sig uden komplikationer. Der bør ikke gives yderligere behandling med pentosanpolysulfat.

En anden meget sjælden bivirkning efter administration af pentosanpolysulfatnatrium hos hunde er en tilsyneladende mild depression og sløvhed, der varer i op til 24 timer.

Opkastning, diarré, sløvhed og anoreksi er indberettet efter anvendelse af pentosanpolysulfat. Disse tegn kan skyldes en overfølsomhedsreaktion, og det kan blive nødvendigt med passende symptomatisk behandling, herunder administration af antihistaminer.

Administration af produktet ved anbefalede dosishastigheder medfører stigninger i aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT) og thrombintid (TT), som kan vare i op til 24 timer efter administration hos raske hunde. Dette resulterer meget sjældent i klinisk virkning, men på grund af pentosanpolysulfatnatriums fibrinolytiske virkning skal muligheden for intern blødning fra en tumor eller vaskulær abnormitet tages i betragtning, hvis der udvikles tegn. Det anbefales, at dyret monitoreres for tegn på blodtab og behandles på behørig vis.

Blødningsforstyrrelser såsom nasalblødning, hæmoragisk diarré og hæmatomer er indberettet.

Lokale reaktioner såsom forbigående hævelser er observeret efter injektion.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 090491
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 090491
EAN 7046260904910
PAKNINGER
Osteopen vet.
Orion Pharma Animal Health
1 x 20 ml
090491

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Osteopen vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.