Optimmune vet. 0,2%

1 x 3,5 g
Øjensalve
CO

Dyrearter

Hund

Indikationer

Keratoconjunctivitis sicca samt kronisk superficiel keratitis hos hund.

Dosering og indgivelsesvej

Til topikal administration i saccus conjunctivalis.

En lille stribe salve på ca. ½ cm appliceres i øjet hver 12. time.

Fjern pus fra det berørte øje inden behandling ved at afvaske eller skylle øjet med passende ikke-irriterende opløsninger. Påfør salven i det berørte øje. Klem tuben fra bunden uden at folde den. Behandlingens varighed afhænger af graden af tilstanden og den opnåede respons. For at opnå de bedste resultater i behandlingen af keratoconjunctivitis sicca, bør ciclosporin A gives tidligt i sygdomsforløbet, før irreversibel skade og fibrose i tårevævet opstår. Forbedret Schirmer tåretest forbindes med en god prognose, såfremt behandlingen fortsættes.

Samtidige sekundære bakterielle øjeninfektioner bør behandles, før ciclosporin A behandling påbegyndes.

Bivirkninger

Mild øjenirritation (fx rødme i øjet, blefarospasme, konjunktivitis) er rapporteret i sjældne tilfælde i løbet af de første dage af behandlingen. Hvis en sådan irritation varer ved i mere end 7 dage, bør behandlingen seponeres.

Inflammation og hævelse af huden på øjenlågene er rapporteret i meget sjældne tilfælde.

Endvidere er der i meget sjældne tilfælde rapporteret om tilfælde af pruritus, delvist med kraftig kradsen og hudlæsioner, samt hårtab i området omkring øjnene. Dette kan være forbundet med overløb af overskydende salve.

I meget sjældne tilfælde er der rapporteret om systemiske reaktioner såsom øget spytsekretion, letargi, nedsat eller manglende ædelyst og opkastning; der foreligger ingen bekræftede konklusioner vedrørende årsagssammenhæng.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelige (flere end 1 ud af 10 dyr får bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelige (flere end 1, men færre end 10 ud af 100 behandlede dyr)
- ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 ud af 1.000 behandlede dyr)
- sjældne (flere end 1, men færre end 10 ud af 10.000 behandlede dyr)
- meget sjældne (færre end 1 ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 392514
EAN 7046263925141
PAKNINGER
Optimmune vet. 0,2%
MSD Animal Health
1 x 3,5 g
392514
Optimmune vet. 0,2%
Paranova Danmark A/S
1 x 3,5 g
575435
Optimmune vet. 0,2%
2care4
1 x 3,5 g
562632
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.