Octacillin vet.

1 x 500 g
Pulver til brug i drikkevand
AL
AL

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling af infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier:

Svin:

Pleuropneumoni forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, 

Meningitis forårsaget af Streptococcus suis.

 

Dosering og indgivelsesvej

Svin: Den anbefalede daglige dosis er 16 mg amoxicillintrihydrat svarende til 14 mg amoxillin, pr. kg legemsvægt. Dette svarer igen til 20 mg af præparatet pr. kg legemsvægt eller 1 g præparat pr. 50 kg legemsvægt pr. dag. Præparatet skal gives i drikkevandet i 3-5 sammenhængende dage. I tilfælde af alvorlige infektioner skal medicineringsperioden forlænges til 5 dage efter afgørelse af den behandlende dyrlæge.

Bolusdosering: Det anbefales at administrere præparatet en gang dagligt via drikkevandet i et begrænset tidsrum. Drikkevandssystemet lukkes i ca. 2 timer (kortere tid i varmt vejr) op til medicineringen. Den beregnede daglige mængde pulver drysses på overfladen af 5-10 liter vand. Der blandes grundigt til pulveret er opløst. Denne opløsning blandes under omrøring i den mængde drikkevand, som vil blive drukket inden for ca. 2-3 timer.

Kontinuerlig behandling: Nedenstående skema viser retningslinjerne for administration af præparatet under forudsætning af et forbrug på 100 liter drikkevand om dagen baseret på et estimeret vandindtag på 1 liter pr. 10 kg legemsvægt for svin under 4 måneder og 0,66 liter pr. 10 kg legemsvægt for svin over 4 måneder.

Svin under 4 måneder:

20 g pulver/100 liter/dag

Svin over 4 måneder:

30 g pulver/100 liter/dag

Ved kontinuerlig behandling skal det medicinerede vand udskiftes to gange dagligt.

Den nøjagtige, daglige mængde præparat kan beregnes baseret på den dosis, der skal anvendes, og antallet af dyr, der skal behandles, samt disses vægt. Nedenstående formel kan benyttes til beregning af produktkoncentrationen i drikkevandet:

* Klargør medicineret drikkevand svarende til den mængde, der vil blive brugt i løbet af de næste 12 timer. Eventuelt ubrugt medicineret vand skal kasseres efter 12 timer, og friskt medicineret vand til de næste 12 timer skal klargøres.

For at sikre en korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering. Indtagelsen af medicineret drikkevand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå den korrekte dosering skal koncentrationen af amoxicillin justeres i henhold til dette. Den maksimale koncentration af det på forhånd fortyndede medicinerede drikkevand er cirka 8 gram præparat pr. liter. Medicinblanderens indstillinger skal ændres i overensstemmelse med dette. Det skal sikres, at dyrene ikke har adgang til ikke-medicineret vand i den periode det medicinerede vand gives. Når alt medicineret vand er drukket, tændes der igen for drikkevandssystemet. Overskydende medicineret vand skal kasseres efter 12 timer. Brugen af en passende kalibreret vægt anbefales til administration af den beregnede mængde præparat.

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme. Alvoren af disse kan variere fra hududslæt til anafylaktisk chok. Hvis der opstår mistanke om bivirkninger, skal behandlingen seponeres.

 

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Gris
Produktidentifikation - 069960
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 069960
EAN 7046260699601
PAKNINGER
Octacillin vet.
Dechra Veterinary Products
1 x 500 g
069960
Octacillin vet.
Dechra Veterinary Products
1 x 1000 g
587051

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris

Octacillin vet.

800 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 500 g, 1 x 1000 g
Gris

Octacillin vet.

800 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 500 g, 1 x 1000 g
Gris

Octacillin vet.

800 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 500 g, 1 x 1000 g
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.