Noropen Prolongatum vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling af infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier hos svin.

Dosering og indgivelsesvej

Administration: Intramuskulært.

Anbefalet dosis er 20 mg/kg legemsvægt svarende til 1 ml pr. 15 kg legemsvægt. Om nødvendigt kan behandlingen gentages efter 72 timer.

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Omrystes før brug.

Bivirkninger

Hos pattegrise og fedesvin kan der i meget sjældne tilfælde optræde forbigående feber, opkast, kulderystninger, sløvhed og manglende koordination.

Allergiske reaktioner kan udvikles i meget sjældne tilfælde.

Forbigående lokale irritationer ved injektionsstedet kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1000 behandlede dyr).

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr).

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Gris
Produktidentifikation - 010844
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 010844
EAN 7046260108448
PAKNINGER
Noropen Prolongatum vet.
ScanVet
1 x 100 ml
010844

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris

Noropen Prolongatum vet.

300 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml
Gris

Noropen Prolongatum vet.

300 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml
Gris

Noropen Prolongatum vet.

300 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml
Gris

Noropen Prolongatum vet.

300 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.