Norfenicol

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC
IM

Dyrearter

Kvæg og svin.

Indikationer

Kvæg:

Forebyggende og terapeutisk behandling af luftvejsinfektioner som skyldes Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni, der er følsomme overfor florfenikol.

Svin:

Behandling af akutte udbrud af luftvejsinfektioner, forårsaget af florfenikol-følsomme stammer af Actinobacillus pleuropneumoniae og Pasteurella multocida.

Dosering og indgivelsesvej

For at sikre en korrekt dosering, bør legemsvægten fastsættes så præcist som muligt.

Gummiproppen skal aftørres før hver dosis udtages.

Anvend tørre, sterile sprøjter og kanyler.

Hætteglassets prop må højst perforeres 25 gange.

Kvæg:

Intramuskulær injektion: 20 mg/kg legemsvægt (1 ml/15 kg) indgives to gange med 48 timers interval ved hjælp af en 16 G kanyle.

Subkutan injektion: 40 mg/kg legemsvægt (2 ml/15 kg) indgives kun én gang ved hjælp af en 16 G kanyle.

Dosisvolumen på hvert injektionssted bør ikke overstige 10 ml.

Injektion bør kun foretages på halsen.

Svin:

Intramuskulær injektion: 15 mg/kg legemsvægt (1 ml/ 20 kg). i nakkemuskulaturen to gange med 48 timers interval med en 16-G kanyle.

Der bør ikke administreres mere end 3 ml pr. injektionssted.

Det anbefales, at behandle dyrene i sygdommens tidlige stadier, og evaluere behandlingsresultatet senest 48 timer efter den anden injektion.

Hvis kliniske symptomer på luftvejsinfektion persisterer udover 48 timer efter sidste injektion, skal behandlingen ændres. Der skal da anvendes en anden sammensætning eller anden antibiotika, og behandlingen skal fortsættes til symptomerne er ophørt.

Bivirkninger

Kvæg:

Intramuskulær eller subkutan indgift kan forårsage inflammatoriske læsioner (hævelse og hårdhed) på injektionsstedet i op til 31 dage efter injektion.

En nedsættelse af foderindtagelse og forbigående løsere afføring kan forekomme i behandlingsperioden. Behandlede dyr restitueres hurtigt og fuldstændigt efter ophør af behandling.

I meget sjældne tilfælde er anafylaktisk shock rapporteret hos kvæg.

Svin:

Almindeligt observerede bivirkninger er forbigående diaré og/eller perianalt og rektalt erytem/ødem, som kan forekomme hos 50 % af dyrene. Disse bivirkninger kan observeres i en uge.

Under praktiske forhold havde ca. 30% af de behandlede grise feber (40˚C), samtidig med enten moderat nedstemthed eller moderat dyspnøe i en uge eller mere efter administration af den anden dosis.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
Kvæg
Produktidentifikation - 158109
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 158109
EAN 7046261581097
PAKNINGER
Norfenicol
ScanVet
1 x 100 ml
158109

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg

Norfenicol

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Norfenicol

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Norfenicol

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Norfenicol

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Norfenicol

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.