Nobivac Respira Bb vet.

10 x 1 ml
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Til aktiv immunisering af hunde mod Bordetella bronchiseptica for at reducere kliniske symptomer på infektion i de øvre luftveje og bakteriel udskillelse efter infektion.

Indtræden af immunitet: 2 uger.
Varighed af immunitet: 7 måneder efter basisvaccination.
1 år efter revaccination.

 

Dosering og indgivelsesvej

Til subkutan anvendelse, 1 ml dosis pr. vaccination.

Hunde kan vaccineres fra 6 uger og derefter.

Vaccinen skal have opnået stuetemperatur (15 °C - 25 °C), før den anvendes.

Omrystes grundigt før hver dosis indgives. Undgå kontaminering ved at anvende en ren kanyle til hver dosis, der indgives.

Basisvaccination:

To vaccinationer med 4 ugers mellemrum.

Revaccination:

En vaccination givet 7 måneder efter første vaccination dækker endnu et år mod Bordetella bronchiseptica. Derefter bør en årlig vaccination gives. I tilfælde af at revaccination efter 7 måneder ikke foretages, er en enkelt vaccination efter 12 måneder nok til at dække endnu et år mod Bordetella bronchiseptica.

Denne vaccine kan også anvendes til revaccination i et vaccinationsprogram, hvor Nobivac BbPi er anvendt som basisvaccination. En enkelt vaccination, der gives et år efter basisvaccination med Nobivac BbPi, er tilstrækkelig til at forlænge immuniteten mod Bordetella bronchiseptica i endnu et år.

Revaccination efter basisvaccination med Nobivac BbPi:

En vaccination årligt.

Samtidig anvendelse:

Når denne vaccine gives samtidig (dvs. ikke blandet) med en anden vaccine i Nobivac-serien som angivet under pkt. 3.8, skal vaccinerne gives subkutant på samme tid, men på forskellige steder. Hunden bør ikke være yngre end den minimumsalder, der er anbefalet for den anden Nobivac-vaccine og anført i den pågældende produktinformation.

Bivirkninger

Hunde:

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet (≤ 2 cm, af og til fast, kan vare i op til 25 dage efter vaccination)

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet (≤ 3,5 cm, kan vare i op til 25 dage efter vaccination1 og kan være smertefuld)

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Overfølsomhedsreaktion2

1Hævelsen vare i op til 35 dage efter vaccination (ikke almindeligt).

2 I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner, bør en passende behandling straks iværksættes. Sådanne reaktioner kan udvikle sig til en mere alvorlig tilstand, som kan være livstruende.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 187087
EAN 7046261870870
PAKNINGER
Nobivac Respira Bb vet.
MSD Animal Health
10 x 1 ml
187087
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.