Nobivac Pi vet.

5 x 1 dos.+solv.
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Til aktiv immunisering af hunde fra 8 ugers alderen for at reducere de kliniske symptomer på infektion med hundens parainfluenzavirus og for at begrænse spredning af virus.

Immunitetens indtræden: 4 uger efter vaccination.

Immunitetens varighed: Denne er ikke påvist, men et anamnestisk respons er set hos hunde, der blev revaccineret ét år efter basisvaccinationen.

Dosering og indgivelsesvej

Der anvendes 1 ml solvens eller 1 ml (1 dosis) inaktiveret vaccine (som specificeret i afsnit 4.8) til opløsning af den frysetørrede Nobivac Pi Vet. vaccine.

En dosis (1 ml) opløst vaccine gives ved subkutan injektion.

Vaccinationsprogram:

Basisvaccination:

- Før 12 ugers alderen:

To vaccinationer hver med én dosis: Den første vaccination gives fra 8 ugers alderen, og den anden gives 2-4 uger senere.

- Efter 12 ugers alderen:

Én vaccination med en dosis pr. dyr.


Revaccination:

Én enkelt dosis årligt.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan nogle hunde vise tegn på ubehag i forbindelse med injektionen.

I meget sjældne tilfælde kan en diffus hævelse på op til 5 mm i diameter forekomme på injektionsstedet. Denne hævelse kan lejlighedsvis være hård og smertefuld og kan vare i op til 3 dage efter injektionen.

I meget sjældne tilfælde kan overfølsomhedsreaktioner opstå. I tilfælde af en anafylaktisk reaktion skal der straks iværksættes passende behandling med f.eks. adrenalin.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)
- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)
- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)
- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 014956
EAN 7046260149564
PAKNINGER
Nobivac Pi vet.
MSD Animal Health
5 x 1 dos.+solv.
014956
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.