Nobivac DHPPi vet.

5 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hund


Indikationer

Til aktiv immunisering af hunde for at begrænse de kliniske symptomer ved infektion med hundesygevirus; for at forhindre kliniske symptomer og virusudskillelse ved infektion med hundens parvovirus; for at begrænse de kliniske symptomer på smitsom hepatitis og virusudskillelse ved infektion med hundens adenovirus type 1 og for at begrænse de kliniske symptomer på luftvejsinfektion og virusudskillelse ved infektion med adenovirus type 2 og hundens parainfluenzavirus.

Immuniteten indtræder

For CDV, CAV2 og CPV ca. 1 uge efter vaccination og varer i 3 år.

For CPiV ca. 4 uger efter vaccination og varer i 1 år.

Dosering og indgivelsesvej

Der anvendes 1 ml solvens eller 1 ml (1 dosis) inaktiveret vaccine (som specificeret i afsnit 4.8) til opløsning af den frysetørrede Nobivac DHPPi Vet. vaccine.

En dosis (1 ml) opløst vaccine gives ved subkutan injektion.

Vaccinationsprogram

Basisvaccination

Aktiv immunitet opnås almindeligvis efter en enkelt vaccination til hunde fra 10 ugers alderen eller ældre. Ønskes beskyttelse af yngre hvalpe kan vaccination påbegyndes fra 6 ugers alderen, men da passivt overførte antistoffer kan påvirke vaccineresponset, bør der gives yderligere en vaccination efter 2-4 uger, dvs. fra 10 ugers alderen eller ældre.

Revaccination

Hvert år for CPi og hvert tredje år for CPV, CDV og CAV2.

Bivirkninger

En lille forbigående hævelse på injektionsstedet (≤5 cm), der sommetider kan blive fast og smertefuld, er i meget sjældne tilfælde rapporteret. Sådan en hævelse vil enten være forsvundet eller være tydeligt formindsket 14 dage efter vaccination.

Forbigående feber er i meget sjældne tilfælde observeret efter vaccination.

En akut overfølsomhedsreaktion med symptomer, der kan inkludere sløvhed, ødem i hoved, kløe, opkast eller diarré forekommer i meget sjældne tilfælde kort tid efter vaccination. Sådan en reaktion kan udvikle sig til en mere alvorlig reaktion (anafylaktisk reaktion), som kan være livstruende med yderligere symptomer som ataksi, åndenød, rystelser eller kollaps. Hvis en sådan tilstand opstår, er passende behandling anbefalet.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

Almindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 behandlede dyr)

Ikke almindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 behandlede dyr

Sjælden (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 006742
EAN 7046260067424
PAKNINGER
Nobivac DHPPi vet.
MSD Animal Health
5 x 1 dosis
006742
Nobivac DHPPi vet.
MSD Animal Health
25 x 1 dosis
009413
Nobivac DHPPi vet.
Paranova Danmark A/S
25 x 1 dosis
192839
Nobivac DHPPi vet.
Orifarm Healthcare
25 x 1 dosis
566826
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.