Forceris

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin (pattegrise 24 til 96 timer efter fødsel)

Indikationer

Til samtidig forebyggelse af jernmangelanæmi og kliniske symptomer på coccidiose (diarré) samt reduktion af oocyst-udskillelse hos pattegrise i besætninger, hvor diagnosen coccidiose forårsaget af Cystoisospora suis er verificeret.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.

Omrystes grundigt (i 20 sekunder) inden brug.

Den anbefalede dosis er 45 mg toltrazuril og 200 mg jern per pattegris, dvs. 1,5 ml Forceris suspension per pattegris indgivet som en enkelt intramuskulær injektion bag øret 24 til 96 timer efter fødsel.

På 100 ml hætteglasset kan gummiproppen punkteres op til 30 gange. På 250 ml og 500 ml hætteglassene kan gummiproppen punkteres op til 20 gange. Hvis det er nødvendigt med flere injektioner end dette, anbefales brug af en multidosis-sprøjte.

Bivirkninger

Der er meget sjældent rapporteret dødsfald hos pattegrise efter parenteral injektion med jern. Disse dødsfald er blevet associeret med genetiske faktorer eller E-vitamin- og/eller selen-mangel. Der er rapporteret om dødsfald hos pattegrise, som er blevet sammenkædet med øget modtagelighed for infektioner grundet midlertidig blokering af det retikuloendotheliale system.

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 555929
EAN 7046265559290
PAKNINGER
Forceris
Ceva Animal Health
1 x 100 ml
555929
Forceris
Ceva Animal Health
1 x 250 ml
088727
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.