Nobivac BbPi vet.

5 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens, suspension til nasal administration
IN

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Til aktiv immunisering af hunde, der i perioder er udsat for øget risiko overfor Bordetella bronchiseptica og hunde-parainfluenzavirus, for at reducere de kliniske symptomer forårsaget af B. bronchiseptica og hunde–parainfluenzavirus og for at reducere spredningen af hunde-parainfluenzavirus.

Immuniteten indtræder:

Bordetella bronchiseptica: 72 timer efter vaccination.

Hunde-parainfluenzavirus: 3 uger efter vaccination.

Immunitetens varighed: 1 år.

Dosering og indgivelsesvej

Lad den medfølgende sterile solvens opnå stuetemperatur (15 - 25°C).

Opløs den frysetørrede vaccine i solvensen under aseptiske forhold. Ryst godt efter tilsætningen af solvensen. Fjern kanylen og indgiv 0,4 ml direkte fra spidsen af sprøjten i et næsebor.

Vaccinationsprogram:

Hundene skal være mindst 3 uger gamle. Når Nobivac BbPi indgives samtidig med (ikke blandet med) en anden vaccine i Nobivac-serien, som anført under punkt 4.8, må hundene ikke være under den anbefalede mindstealder for den anden vaccine i Nobivac-serien.

For at opnå beskyttelse mod begge vaccinekomponenter bør hunde, der ikke er vaccineret, gives én dosis mindst tre uger før forventet risikoperiode, f.eks. midlertidigt kennelophold. For at opnå beskyttelse mod Bordetella bronchiseptica bør hunde, der ikke er vaccineret, gives én dosis mindst 72 timer før forventet risikoperiode (se også pkt. 4.5).

Revaccinér en gang årligt.

Bivirkninger

Fra dagen efter vaccination kan ses let flåd fra øjne og næse, nogle gange ledsaget af lettere besværet vejrtrækning, nysen og/eller hosten. Dette ses især hos meget unge modtagelige hvalpe. Reaktionerne er normalt forbigående, men kan i sjældne tilfælde være vedvarende i op til 4 uger efter vaccination. Dyr, der udviser alvorlige symptomer, kan gives en passende antibiotisk behandling. I meget sjældne tilfælde kan letargi og opkastning ses efter vaccination. I meget sjældne tilfælde kan overfølsomhedsreaktioner forekomme. Disse reaktioner kan udvikle sig til mere alvorlige tilstande (anafylaksi), der kan være livstruende. Hvis sådanne reaktioner opstår, er passende behandling anbefalet. I meget sjældne tilfælde har kliniske tegn på immunmedieret hæmolytisk anæmi, immunmedieret trombocytopeni eller immunmedieret polyartritis været rapporteret.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ualmindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 118407
EAN 7046261184076
PAKNINGER
Nobivac BbPi vet.
MSD Animal Health
5 x 1 dosis
118407
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.