Neoprinil Pour-On

1 x 2500 l
Pour-on, opløsning
PN

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Kød- og malkekvæg.

Behandling af infestationer med følgende parasitter, der er følsomme over for eprinomectin:

Gastrointestinale rundorm (voksne og L4)

Ostertagia ostertagi (inkl. inhiberede L4)

Ostertagia lyrata (voksne)

Haemonchus placei

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

Cooperia spp. (inkl. inhiberede L4)

Cooperia oncophora

Cooperia punctata

Cooperia pectinata

Cooperia surnabada

Bunostomum phlebotomum

Nematodirus helvetianus

Oesophagostomum radiatum

Oesophagostomum spp. (voksne)

Trichuris spp. (voksne)

Lungeorm

Dictyocaulus viviparus (voksne og L4)

Oksebremselarver

Hypoderma bovis

Hypoderma lineatum

Skabmider

Chorioptes bovis

Sarcoptes scabiei var. Bovis

Lus

Linognathus vituli

Haematopinus eurysternus

Solenopotes capillatus

Damalinia bovis

Stikfluer

Haemotobia irritans

Præparatet beskytter behandlede dyr imod reinfestation med:

Nematodirus helvetianus i 14 dage

Trichostrongylus axei og Haemonchus placei i 21 dage

Dictyocaulus viviparus,Cooperia punctata, Cooperia pectinata,Cooperia surnabada, Oesophagostomum radiatum og Ostertagia ostertagi i 28 dage.

Dosering og indgivelsesvej

Til udvortes brug.

Pour-on anvendelse.

Gives på huden som en enkelt pour-on-behandling med en dosis på 500 mikrog. eprinomectin pr. kg kropsvægt, svt. 1ml pr. 10 kg kropsvægt.

Pour-on-opløsningen påføres i en smal bane langs ryggens midtlinje fra skulderparti til halerod.

For at sikre en korrekt dosering skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt, lige som nøjagtigheden af doseringsanordningen bør kontrolleres. Hvis dyrene ikke skal behandles enkeltvis men flokvis, skal dyrene grupperes efter kropsvægt og doseres derefter, for at undgå over- eller underdosering.

Alle dyr i samme gruppe skal behandles samtidigt.

Press og mål pour-on system (1 liters flaske)

1 og 2. Fjern aluminiumsforseglingen fra flasken.

3 og 4. Skru doseringsanordningen på flasken.

Vælg dosis ved at dreje toppen så den peger på den korrekte kropsvægt. Hvis kropsvægten er et sted mellem to markeringer vælges den højeste dosis.

5. Hold flasken opret og tryk på den indtil der i følge skalaen er lidt mere end den valgte dosis.

6 og 7. Når trykket på flasken lettes justeres dosis automatisk til den valgte.

Efter brug fjernes doseringsanordningen og skruelåget sættes på igen.


Dunk (2,5 liter og 5 liter)

Forbind en passende doseringspistol og slange til dunken på følgende vis:

1 og 2. Fjern aluminiumsforseglingen fra dunken.

3. Udskift skruelåget med det medfølgende låg med studs, som strammes.

4. Forbind den ene ende af slangen til studsen og den anden til doseringspistolen.

5. Fyld forsigtigt slange og pistol og kontroller, at alle samlinger er tætte.

Pistolens brugsvejledning følges mht. indstilling af dosis, korrekt brug og vedligehold.

Hvis kropsvægten er et sted mellem to markeringer vælges den højeste dosis.

 


FlexiBag (2.5 liter, 4.5 liter og 8 liter sammeklappelige poser)

Forbind en passende doseringspistol og slange til Flexibag-posen på følgende vis:

1 til 4. Forbind den ene ende af slangen til studsen på E-lock-koblingen og den anden til doseringspistolen.

5 og 6. Forbind E-lock-koblingen til FlexiBag-posen.

7. Fyld forsigtigt slange og pistol og kontroller, at alle samlinger er tætte.

Pistolens brugsvejledning følges mht. indstilling af dosis, korrekt brug og vedligehold.

Hvis kropsvægten er et sted mellem to markeringer vælges den højeste dosis.

Bivirkninger

Meget sjældent ses forbigående slikkereaktion, hudsitren på applikationsområdet, mindre lokale reaktioner så som forekomst af skel af forskellig størrelse på applikationsområdet.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 573223
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 573223
EAN 7046265732235
PAKNINGER
Neoprinil Pour-On
Virbac Danmark
1 x 2500 l
573223

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kvæg

Neoprinil Pour-On

5 mg/ml Pour-on, opløsning
1 x 2500 l
Kvæg

Neoprinil Pour-On

5 mg/ml Pour-on, opløsning
1 x 2500 l
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.