Modulis vet.

1 x 15 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Til behandling af kroniske tilstande af atopisk dermatitis hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Før behandling igangsættes, bør alternative muligheder for behandling evalueres.

Den anbefalede dosering af ciclosporin er 5 mg/kg legemsvægt, svarende til 0,5 ml opløsning pr. 10 kg legemsvægt.

Initielt vil det veterinære lægemiddel indgives dagligt indtil en tilfredsstillende klinisk forbedring er opnået. Dette vil normalt være tilfældet i løbet af 4 uger. Hvis der ikke opnås en respons i løbet af 8 uger, bør behandlingen stoppes.

Når de kliniske symptomer på atopisk dermatitis er under tilfredsstillende kontrol, kan lægemidlet indgives hver anden dag som en vedligeholdelsesdosis. Dyrlægen bør udføre en klinisk vurdering med regelmæssige intervaller og justere behandlingshyppigheden i forhold til det opnåede kliniske respons.

I nogle tilfælde hvor de kliniske symptomer er under kontrol ved behandling hver anden dag, kan dyrlægen beslutte at give det veterinære lægemiddel hver 3. eller hver 4. dag.

Den laveste effektive doseringsfrekvens til opretholdelse af remission af kliniske symptomer bør anvendes.

Understøttende behandling (f.eks. medicinsk shampoo, essentielle fede syrer) kan overvejes før behandlingsintervallet reduceres. Patienter bør gen-evalueres regelmæssigt og alternative muligheder for behandling overvejes.

Behandlingen kan stoppes, når de kliniske symptomer er under kontrol. Hvis kliniske symptomer igen opstår, bør daglig behandling atter etableres, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt med gentagne behandlingsforløb.

Det veterinære lægemiddel bør gives mindst 2 timer før eller efter et måltid.


Lægemidlet administreres direkte i munden.

Brugsvejledning:

Tryk ned og skru låget af.

Indsæt doseringssprøjten i plastikadapteren.

Indholdet i sprøjten sprøjtes direkte ind i munden ved at trykke stemplet ind i sprøjten. Sprøjten indføres enten i mundvigen eller i munden over tungen.


For 5 og 15 ml flasker:

Behandlingsmængde ved brug af 1 ml sprøjte: 0,05 ml/kg- svarer til 1 delestreg /kg.

For 30 og 50 ml flasker:

Behandlingsmængde ved brug af 2 ml sprøjte: 0,1 ml/2 kg – svarer til 1 delestreg/2 kg.

Bivirkninger

Gastrointestinale forstyrrelser som f.eks. opkast rapporteres sjældent. Diarré, letargi, anorexi, gingivale lidelser og irritation af pinnae rapporteres meget sjældent.

Disse tilstande er lette og forbigående og kræver normalt ikke afbrydelse af behandlingen.

Diabetes mellitus rapporteres meget sjældent, hovedsageligt hos West Highland White terrier.

Slimet eller blød afføring var almindeligt forekommende i udviklingsstudierne men ikke forekommende ved spontane bivirkningsrapporter. Hyperaktivitet, hudlæsioner i form af verrucøse læsioner eller forandring i hårlaget, muskelsvaghed eller muskelkramper var ikke almindeligt forekommende i udviklingsstudierne og ikke forekommende ved spontane bivirkningsrapporter. Disse tilstande vil normalt forsvinde spontant når behandlingen stoppes.

Med hensyn til ondartede kræfttilfælde henvises til pkt. 4.3 ”Kontraindikationer” og 4.5 ”Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen”.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 515653
EAN 7046265156536
PAKNINGER
Modulis vet.
Ceva Animal Health
1 x 15 ml
515653
Modulis vet.
Ceva Animal Health
1 x 30 ml
054611
Modulis vet.
Ceva Animal Health
1 x 50 ml
387724

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Modulis vet.

100 mg/ml Oral opløsning
1 x 15 ml, 1 x 30 ml, 1 x 50 ml
Hund

Modulis vet.

100 mg/ml Oral opløsning
1 x 15 ml, 1 x 30 ml, 1 x 50 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.