Mhyogen vet.

5 x 100 ml
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin (til opfedning)


Indikationer

Til aktiv immunisering af svin fra 3-ugers alderen for at reducere forekomsten og sværhedsgraden af lungeforandringer forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae infektion.

Immunitet opnås 3 uger efter vaccination.

Varighed af immunitet: 26 uger efter vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Omrystes grundigt inden anvendelse.

Anvend sterile kanyler og sprøjter, og overhold aseptiske forhold ved vaccination.

Når Mhyogen vet. anvendes alene:

Intramuskulær anvendelse.

Vaccinen skal injiceres på siden af halsen.

Der injiceres en enkelt dosis á 2 ml fra 3-ugers alderen.

Når Mhyogen vet. blandes med Circovac

Sammenblanding er begrænset til 100 doser (200 ml)-pakningsstørrelsen for Mhyogen vet. og 100 doser (50 ml rekonstitueret vaccine)-pakningsstørrelsen for Circovac.

Smågrise fra 3 ugers-alderen:

Circovac

Mhyogen vet.

100 doser til smågrise (50 ml rekonstitueret suspension + emulsion)

100 doser (200 ml vaccine) i 250 ml flaske


Vaccinationsudstyr skal anvendes under aseptiske forhold og i overensstemmelse med fremstillerens brugsanvisninger for udstyret.

Forbered Circovac ved at omryste hætteglasset med antigen suspension grundigt og injicere dets indhold ind i hætteglasset med adjuvans-emulsion.

Bland 50 ml Circovac og 200 ml Mhyogen vet. og omryst forsigtigt indtil blandingen er en homogen hvid emulsion.

Administrer en 2,5 ml dosis af blandingen som intramuskulær injektion i siden af nakkemuskulaturen. Hele vaccineblandingen skal anvendes umiddelbart efter sammenblanding.

Bivirkninger

Forbigående temperaturstigning på op til 1,3 °C er meget almindelig på vaccinationsdagen. I enkelte svin kan forøgelsen være op til 2 °C, men i alle tilfælde er legemstemperaturen igen normal efter et døgn.

Det er meget almindeligt, at der forekommer en forbigående lokal hævelse på injektionsstedet, op til 5 cm i diameter, der kan vare i op til 3 døgn. Disse reaktioner er forbigående og kræver ingen behandling.

En mild hypersensitivitetslignende reaktion (frekvens ikke almindelig) kan forekomme umiddelbart efter vaccination, som kan medføre forbigående kliniske symptomer som f.eks. opkastning. Symptomerne forsvinder normalt uden behandling.


Alvorlige anafylaktiske reaktioner (shock, dyret lægger sig), som kan være fatale, er blevet rapporteret meget sjældent. Sådanne reaktioner kræver øjeblikkelig symptomatisk behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 063510
EAN 7046260635104
PAKNINGER
Mhyogen vet.
Ceva Animal Health
5 x 100 ml
063510
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.