Maycetam

1 x 5 l
Opløsning til brug i drikkevand
PO

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Symptomatisk behandling af feber i forbindelse med luftvejssygdomme, kombineret med en passende antibiotisk behandling, hvis dette skønnes påkrævet.

Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand.

30 mg paracetamol pr. kg legemsvægt oralt i drikkevandet daglig i 5 dage. Dette svarer til 0,75 ml opløsning pr. 10 kg legemsvægt daglig i 5 dage.

Den mængde (milliliter) af veterinærlægemidlet, der skal tilsættes pr. liter vand, bør beregnes som følger:

Indtaget af medicineret drikkevand afhænger af dyrets kliniske tilstand. Med henblik på at opnå en korrekt dosering skal drikkevandets medicinkoncentration justeres løbende.

For at undgå underdosering og sikre korrekt dosering bør dyrets legemsvægt bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Vejledning for fremstilling af opløsning:

Den maksimale opløselighed af produktet i (blødt/hårdt) vand ved (5 ºC/20 ºC) er 30 ml/l.

Den nødvendige mængde vand til den endelige opløsning hældes først i en passende beholder. Produktet tilsættes derefter under omrøring. Ved stamopløsninger, og ved brug af en doseringspumpe, skal det sikres, at den maksimale opløselighed, der kan opnås under de givne omstændigheder, ikke overskrides. Tilpas doseringspumpens indsprøjtnings-hastighed til stamopløsningens koncentration og vandindtaget hos de dyr, der skal behandles.

Frisk opløsning bør tilberedes med 24 timers interval. Der bør ikke være adgang til andet drikkevand i medicineringsperioden.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan forekomme forbigående løs afføring i op til 8 dage efter ophør af behandling. Dette påvirker ikke dyrenes almentilstand og forsvinder uden behandlingsmæssige tiltag.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Produktidentifikation - 069886
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 069886
EAN 7046260698864
PAKNINGER
Maycetam
ScanVet
1 x 5 l
069886
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.