Maxyl vet.

1 x 1000 kg
Pulver til brug i drikkevand
AL

Dyrearter

Fjerkræ (kyllinger, kalkuner, ænder) og svin

Indikationer

Behandling af infektioner i kyllinger, kalkuner og ænder forårsaget af amoxicillin­følsomme bakterier.

Svin: Til behandling af pasteurellose

Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand.

Opløs pulveret i frisk drikkevand umiddelbart før brug. Medicineret vand, der ikke anvendes inden for 12 timer, bør kasseres, og der bør fyldes op med det medicinerede drikkevand.

For at sikre optagelse af det medicinerede vand bør dyrene ikke have adgang til anden vandforsyning, mens de er under behandling.

Følgende formel kan bruges til at beregne den nødvendige koncentration af produktet (i mg af produktet pr. liter drikkevand):


For at sikre en korrekt dosering bør legemsvægten fastsættes så præcist som muligt for at undgå underdosering. Optagelsen af det medicinerede vand afhænger af dyrets kliniske tilstand. For at opnå den korrekte dosering skal koncentrationen af amoxicillin tilpasses under hensyntagen til vandindtagelsen.

 

Kyllinger

Den anbefalede dosis er 15 mg amoxicillintrihydrat pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 30 mg lægemiddel/kg legemsvægt/dag).

Den samlede behandlingsperiode bør være 3 dage eller 5 dage i svære tilfælde.

 

Ænder

Den anbefalede dosis er 20 mg amoxicillintrihydrat/kg legemsvægt pr. dag (svarende til 40 mg lægemiddel/kg legemsvægt/dag) i 3 dage i træk.

 

Kalkuner

Den anbefalede dosis er 15-20 mg amoxicillintrihydrat/kg legemsvægt pr. dag (svarende til 30-40 mg lægemiddel/kg legemsvægt/dag) i 3 dage eller i 5 dage i svære tilfælde.

 

Svin

Indgives i drikkevandet for at give 20 mg amoxicillintrihydrat/kg legemsvægt (svarende til 40 mg lægemiddel/kg legemsvægt) dagligt i op til 5 dage.


Efter endt medicinering bør vandforsyningssystemet renses på behørig vis for at undgå subterapeutisk indtag af det aktive stof.

Bivirkninger

Penicilliner og cefalosporiner kan forårsage overfølsomhedsreaktioner, som kan være alvorlige.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Fjerkræ
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 460234
EAN 7046264602348
PAKNINGER
Maxyl vet.
Chemvet
1 x 1000 kg
460234

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ
Gris

Maxyl vet.

500 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 1000 kg
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.