Mammit-io

1 x 20 kg
Pattebadevand, opl.
LM

Aktivt stof

 • Jod : 3 mg/ml
 • Dyrearter

  Kvæg (lakterende køer).

  Indikationer

  Pattedesinfektion som en del af en strategi til reduktion af forekomsten af mastitis hos lakterende kvæg (mastitisprofylakse).

  Dosering og indgivelsesvej

  Anvendelse på patter

  Opløsningen skal doseres ufortyndet ved at anvende det medfølgende bæger til neddypning af patter.

  Bægeret skal indeholde mindst 5 ml af dyppeopløsningen. Direkte efter malkning dyppes alle patter ned og sørg for, at patten er fuldstændigt dækket med mere end trefjerdedele af dens længde. Bægeret efterfyldes om nødvendigt. Dyppebægeret skal tømmes efter hver malkning og rengøres grundigt forud for genanvendelse. Veterinærlægemidlet er beregnet som patte-neddypningsmiddel efter malkning og kan anvendes op til to gange om dagen.

  Produktet kan anvendes tidsmæssigt ubegrænset.

  Anvendelse af veterinærlægemidlet skal være forbundet med en grundig rengøring af yver og patter med en passende fugtig klud og tørring af patterne forud for malkning.

  Bivirkninger

  Langtidseksponering med jod kan medføre jodallergi (jodeksem).

  Allergiske reaktioner over for jod kan vise sig som allergiske hudreaktioner eller i sjældne tilfælde som anafylaktisk chok.

  Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

  - Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

  - Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

  - Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

  - Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

  - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

  Udlevering

  H-P - Udelukkende produktionsdyr, håndkøb
  Kvæg
  PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
  VNR 123510
  EAN 7046261235105
  PAKNINGER
  Mammit-io
  Bovi Hoof Care
  1 x 20 kg
  123510
  VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
  vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.