Macrosyn

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
SC

Dyrearter

Kvæg, svin og får

Indikationer

Kvæg

Behandling og metafylaksi af respiratorisk sygdom hos okser (BRD) i forbindelse med Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni og Mycoplasma bovis med følsomhed overfor tulathromycin. Tilstedeværelse af sygdommen i besætningen skal fastslås, inden produktet anvendes.

Behandling af infektiøs keratokonjunktivitis hos kvæg (IBK) i forbindelse med Moraxella bovis med følsomhed overfor tulathromycin.

Svin

Behandling og metafylaksi af respiratorisk sygdom hos grise (SRD) i forbindelse med Actinobacilluspleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica med følsomhed overfor tulathromycin. Tilstedeværelse af sygdommen i besætningen skal fastslås, inden produktet anvendes. Veterinærlægemidlet må kun anvendes, hvis dyrene forventes at udvikle sygdommen inden for 2–3 dage.

Får

Behandling af de tidlige stadier af infektiøs pododermatitis (klovsyge) i forbindelse med virulent Dichelobacter nodosus, der kræver systemisk behandling.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg

Subkutan anvendelse.

En enkelt subkutan injektion af 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/40 kg legemsvægt). Til behandling af kvæg over 300 kg legemsvægt opdeles dosis, således at der ikke injiceres mere end 7,5 ml på ét sted.

Svin

Intramuskulær anvendelse.

En enkelt intramuskulær injektion af 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/40 kg legemsvægt) i nakken.

Til behandling af svin over 80 kg legemsvægt opdeles dosis, således at der ikke injiceres mere end 2 ml på ét sted.

Ved enhver respiratorisk sygdom anbefales det, at behandle dyrene i de tidlige stadier af sygdommen og at evaluere respons på behandlingen inden for 48 timer efter injektionen. Hvis kliniske tegn på respiratorisk sygdom vedvarer eller forværres, eller hvis der forekommer recidiv, bør behandlingen ændres ved brug af et andet antibiotikum og fortsættes, indtil de kliniske tegn er forsvundet.

Får

Intramuskulær anvendelse.

En enkelt intramuskulær injektion af 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/40 kg legemsvægt) i nakken.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering. Ved brug for gentagen adgang til hætteglasset anbefales en aspirationskanyle eller multi-dosissprøjte for at undgå overdreven gennembrydning af proppen.

Hætterne på 20 mm kan punkteres sikkert op til 30 gange og hætterne på 30 mm op til 50 gange.

Bivirkninger

Subkutan administration af veterinærlægemidlet til kvæg medfører forbigående smertereaktioner og lokal hævelse på injektionsstedet, hvilket kan vare ved i op til 30 dage med hyppigheden "meget almindelig". Der er ikke blevet observeret sådanne reaktioner hos svin og får efter intramuskulær administration.

Patomorfologiske reaktioner på injektionsstedet (inklusive reversible ændringer i blodophobning, ødem, fibrose og blødning) er meget almindelige i cirka 30 dage efter injektion i kvæg og svin.

Hos får er forbigående tegn på ubehag (rysten på hovedet, gnubben på injektionsstedet, bakken tilbage) meget almindelige efter intramuskulær injektion. Disse tegn ophører inden for få minutter.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

⁃ Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

⁃ Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

⁃ Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

⁃ Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

⁃ Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
Får
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 491762
EAN 7046264917626
PAKNINGER
Macrosyn
Bimeda Nordic Aps
1 x 100 ml
491762

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Får
Kvæg

Macrosyn

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Får
Kvæg

Macrosyn

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Får
Kvæg

Macrosyn

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Får
Kvæg

Macrosyn

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Får
Kvæg

Macrosyn

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Får
Kvæg

Macrosyn

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.