Lismay

1 x 150 g
Pulver til brug i drikkevand
AQ

Dyrearter

Svin

Indikationer

Til behandling og metafylakse af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis og tilknyttede enteropatogener (Escherichia coli), som er følsomme for lincomycin og spectinomycin.

Tilstedeværelse af sygdommen i flokken skal være fastslået, før produktet anvendes.


Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand.

Anbefalet dosering: 3,33 mg lincomycin og 6,67 mg spectinomycin/kg kropsvægt/dag i 7 dage. Det svarer til 15 mg pulver/kg legemsvægt/dag i 7 dage.

Behandlingen skal initieres, så snart de første kliniske tegn forekommer.

Ved tilberedning af drikkevand afhænger blandingsmængden af veterinærlægemidlet i drikkevandet af dyrenes vægt og deres faktiske, daglige indtagelse af vand.

For at sikre korrekt dosering bør besætningens gennemsnitlige kropsvægt og daglige indtagelse af vand fastlægges så præcist som muligt for at undgå underdosering.

Det medicinerede vand bør være den eneste adgang til drikkevand i behandlingsperioden. Al medicineret drikkevand, der ikke er indtaget inden for 24 timer, skal bortskaffes.

Der bør kun tilberedes tilstrækkeligt medicineret drikkevand til at dække det daglige behov.

I tilfælde af at sygdom er ledsaget af en signifikant nedsat indtagelse af drikkevand, kan det blive nødvendigt at initiere parenteral behandling.

Anvend følgende indikationer som grundlag for en præcis beregning af den mængde veterinærlægemiddel, der skal iblandes drikkevandet.

Anvend følgende beregning til bestemmelse af påkrævet fortyndingsvolumen (i liter af drikkevand) til 150 g veterinærlægemiddel:

150 g veterinærlægemiddel svarer til en dosis på 10.000 kg kropsvægt pr. dag.

Som indikation varierer den normale vandindtagelse med omkring 0,15 l/kg kropsvægt/dag. Tabellen nedenfor angiver det vandvolumen, der skal anvendes til fortynding af 150 g veterinærlægemiddel.

Vandindtagelse

150 g pulver = 100 g antibiotisk aktivitet skal fortyndes i…

0,1 l/kg kropsvægt/dag

1.000 l drikkevand

0,15 l/kg kropsvægt/dag

1.500 l drikkevand

0,2 l/kg kropsvægt/dag

2.000 l drikkevand

0,25 l/kg kropsvægt/dag

2.500 l drikkevand

Bivirkninger

Der har været tilfælde med diarré eller blød fæces og/eller inflammation i det perianale område hos raske svin i starten af behandlingen. Symptomerne forsvandt inden for 5 til 8 dage uden afbrydelse af behandlingen.

Der blev også observeret sjældne tilfælde med irritabilitet/ophidselse, hududslæt/pruritus.

Allergiske reaktioner/overfølsomhedsreaktioner er sjældne, men kan forekomme og kræver seponering af behandling med veterinærlægemidlet. Der skal implementeres symptomatisk behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
Produktidentifikation - 152510
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 152510
EAN 7046261525107
PAKNINGER
Lismay
ScanVet
1 x 150 g
152510
Lismay
ScanVet
1 x 1500 g
581437

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris

Lismay

444,7 + 222 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 150 g, 1 x 1500 g
Gris

Lismay

444,7 + 222 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 150 g, 1 x 1500 g
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.