Linco-spectin vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Mycoplasmainfektioner i respirationsvejene og andre lungelidelser forårsaget af lincomycin/­spectinomycinfølsomme bakterier hos svin.

Dosering og indgivelsesvej

1-2 ml/10 kg legemsvægt dybt intramuskulært dagligt i mindst 3 døgn.

Bivirkninger

Allergiske overfølsomhedsreaktioner er sjældne, men kan forekomme.

Ved behandling med lincomycin kan diarré samt rødme og/eller opsvulmning af anus forekomme af og til inden for de første dage af behandlingen. Yderst sjældent kan nogle grise udvikle rødmen af huden og have påvirket almenbe­findende. Symptomer forsvinder sædvanligvis inden for 5-8 dage efter seponering af behandlingen.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 199047
EAN 7046261990479
PAKNINGER
Linco-spectin vet.
Zoetis
1 x 100 ml
199047

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris

Linco-spectin vet.

100 + 50 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.