Lidor vet.

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
ED
IO
IA
PE

Dyrearter

Heste, hunde og katte.

Indikationer

Heste:

Oftalmisk kontaktanæstesi, infiltrationsanæstesi, intraartikulær anæstesi, perineural anæstesi og epidural anæstesi.


Hunde, katte:

Anæstesi ved oftalmologi og tandbehandling, infiltrationsanæstesi og epidural anæstesi.

Dosering og indgivelsesvej

Til subkutan, intraartikulær, (intra-)okulær, perineural og epidural anvendelse.

Den samlede administrerede dosis (herunder tilfælde af flere anvendelsessteder eller gentagen administration) bør ikke overstige 10 mg lidocain pr. kg kropsvægt (0,5 ml/kg) hos hunde, 6 mg lidocain pr. kg kropsvægt (0,3 ml/kg) hos katte og 4 mg lidocain pr. kg kropsvægt (0,2 ml/kg) hos heste.

I alle tilfælde bør dosen holdes på det minimale, der er nødvendigt for at frembringe den ønskede virkning.

For virkningens start og varighed, se pkt. 5.1.

Heste

Oftalmisk kontaktanæstesi: 0,4 - 0,5 ml (8 – 10 mg lidocain) i konjunktivale fornix

Infiltrationsanæstesi: 2 – 10 ml (40 – 200 mg lidocain) som adskillige appliceringer

Intraartikulær anvendelse: 3 – 50 ml (60 – 1000 mg lidocain) afhængig af leddets størrelse

Perineural anæstesi: 4 – 5 ml (80 – 100 mg lidocain)

Sakral eller posterior epidural anæstesi: 10 ml (200 mg lidocain) til en hest, der vejer 600 kg

Hunde, katte

Oftalmologi:

Kontaktanæstesi: 0,1 - 0,15 ml (2 - 3 mg lidocain) i konjunktivale fornix

Retrobulbær infiltration: op til 2 ml (40 mg lidocain)

Palpebral infiltration: op til 2 ml (40 mg lidocain)

Tandbehandling:

Til tandekstraktion: op til 2 ml (40 mg lidocain) i infraorbitale foramen

Infiltrationsanæstesi: flere injektioner af 0,3 - 0,5 ml (6 – 10 mg lidocain)

Epidural lumbosakral anæstesi: 1 – 5 ml (20 – 100 mg lidocain) alt efter dyrets størrelse. Hos katte er den maksimale dosis 1 ml (20 mg lidocain) pr. dyr.

Gummiproppen kan punkteres maksimalt 25 gange.

Bivirkninger

Der kan forekomme motorisk kluntethed eller moderat, forbigående excitation. Kardiovaskulære virkninger, såsom myokardiedepression, bradykardi, hjertearytmi, lavt blodtryk og perifer vasodilation kan også observeres. Disse bivirkninger er sædvanligvis forbigående. Overfølsomhedsreaktioner over for lokalanæstetika, især midler af amidtypen, er sjældne. Krydsoverfølsomhed mellem lokalanæstetika af amidtypen kan ikke udelukkes.

Anvendelse af lægemidlet ved infiltration kan medføre en forsinket heling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

A-PK - Produktionsdyr og familiedyr, en udlevering
Kat
Hund
Hest
Produktidentifikation - 550147
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 550147
EAN 7046265501473
PAKNINGER
Lidor vet.
Salfarm Danmark A/S
1 x 50 ml
550147

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Hest

Lidor vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.