Kelaflor

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Kvæg

Svin

Indikationer

Kvæg

Behandling af luftvejsinfektioner forårsaget af florfenicol-følsomme stammer af Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni.

Svin

Behandling af akutte udbrud af luftvejsinfektioner hos svin forårsaget af florfenicol-følsomme stammer af Actinobacillus pleuropneumoniae og Pasteurella multocida.

 

Dosering og indgivelsesvej

For at sikre korrekt dosering og undgå underdosering bør dyrets legemsvægt bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Gummiproppen må ikke perforeres mere end 25 gange.

Sørg for at injektionsstedet er rengjort, før lægemidlet indgives.

Kvæg

20 mg/kg legemsvægt (1 ml per 15 kg) ved intramuskulær injektion i halsmusklen to gange med 48 timers mellemrum. Der bør ikke indgives mere end 10 ml pr. injektionssted. Efterfølgende injektioner skal indgives på et andet injektionssted.

Svin

15 mg/kg legemsvægt (1 ml/ 20 kg) ved intramuskulær injektion i halsmusklen to gange med 48 timers mellemrum. Der bør ikke indgives mere end 3 ml pr. injektionssted. Efterfølgende injektioner skal indgives på et andet injektionssted.

Det anbefales at behandle dyrene i sygdommens tidlige faser samt at vurdere behandlingens virkning inden for 48 timer efter den anden injektion. Hvis der efter 48 timer efter sidste injektion fortsat er kliniske tegn på luftvejssygdom, bør behandlingen ændres til anvendelse af en anden formulering eller et andet antibiotikum og fortsættes, indtil de kliniske tegn er forsvundet.

 

Bivirkninger

Kvæg

Nedsat foderindtag og forbigående tyndere afføring kan forekomme i løbet af behandlingsperioden. De behandlede dyr vil komme sig hurtigt og fuldstændigt efter ophør med behandlingen.

Intramuskulær indgivelse af lægemidlet kan medføre inflammation på injektionsstedet, som varer i op til 14 dage.

I meget sjældne tilfælde er der observeret anafylaktiske reaktioner.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

 

Svin

Almindeligt forekommende bivirkninger er forbigående diarré og/eller perianalt og rektalt erytem/ødem, som kan forekomme hos 50 % af dyrene. Disse symptomer kan ses i op til 1 uge.

Der kan forekomme forbigående hævelse på injektionsstedet i op til 5 dage. Der kan forekomme inflammation på injektionsstedet i op til 28 dage.

I praksis vil ca. 30 % af de behandlede svin få feber (40 °C) ledsaget af enten moderat depression eller moderat dyspnø en uge eller mere efter indgivelsen af den anden dosis.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 503917
EAN 7046265039174
PAKNINGER
Kelaflor
Huvepharma
1 x 100 ml
503917

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg

Kelaflor

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Kelaflor

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Kelaflor

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Kelaflor

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Kelaflor

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.