Kelafen

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Hest

Kvæg

Svin

Indikationer

Hest

- lindring af betændelse og smerter forbundet med muskuloskeletale lidelser;

- lindring af vicerale smerter forbundet med kolik.


Kvæg

- understøttende behandling af parurient parese forbundet med kælvning;

- reduktion af pyreksi og lidelse forbundet med bakteriel respiratorisk sygdom, når det bruges i forbindelse med antimikrobiel terapi efter behov;

- forbedring af restitutionsgraden ved akut klinisk mastitis, herunder akut endotoksin mastitis, forårsaget af gramnegative mikroorganismer i forbindelse med antimikrobiel terapi;

- reduktion af ødemer i yveret forbundet med kælvning;

- reducere smerte forbundet med halthed.

Svin

- reduktion af pyreksi og åndedrætsfrekvens, der er forbundet med bakteriel eller viral respiratorisk sygdom, når det bruges i forbindelse med antimikrobiel terapi efter behov;

- understøttende behandling af mastitis-metritis-aglactia-syndrom hos søer sammen med antimikrobiel terapi efter behov.

Dosering og indgivelsesvej

Det anbefales at bruge en udtømningsnål, når man behandler store grupper af dyr.

Beholderens prop må ikke gennembrydes mere end 33 gange.

Hest

Intravenøs anvendelse.

Til brug ved muskuloskeletale lidelser

2,2 mg ketoprofen/kg, dvs. 1 ml produkt pr. 45 kg kropsvægt, administreret ved intravenøs injektion en gang daglig i op til 3 til 5 dage.

Til brug ved hestekolik

2,2 mg/kg (1 ml/45 kg) kropsvægt, givet ved intravenøs injektion for øjeblikkelig virkning. En anden injektion kan gives, hvis kolikken vender tilbage.


Kvæg

Intravenøs eller intramuskulær anvendelse.

3 mg ketoprofen/kg kropsvægt, dvs. 1 ml produkt pr. 33 kg kropsvægt, administreret ved intravenøs eller dyb intramuskulær injektion en gang daglig i op til 3 dage.

Svin

Intramuskulær anvendelse.

3 mg ketoprofen/kg kropsvægt, dvs. 1 ml produkt pr. 33 kg kropsvægt, administreret én gang ved dyb intramuskulær injektion.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde som følge af virkningen med hæmning af prostaglandinsyntese kan der være visse muligheder for gastrisk eller renal intolerance hos visse individer.

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr).

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr).

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 513241
EAN 7046265132417
PAKNINGER
Kelafen
Huvepharma
1 x 100 ml
513241

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Kelafen

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Kelafen

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Kelafen

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Kelafen

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Kelafen

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Kelafen

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.