Ivomec Comp.

1 x 7,74 g
Oral pasta
PO

Dyrearter

Hest

Indikationer

Behandling af blandede infestationer med cestoder og nematoder eller arthropoder hos hest.

Følgende parasitter hos hest er følsomme over for præparatets antiparasitære effekt.

 

Voksne bændelorm:

Anoplocehala perfoliata

Anoplocephala magna

 

Store strongylider

Strongylus vulgaris, voksne og larvestadier i arterier

Strongylus edentatus, voksne og larvestadier i væv

Strongylus equinus, voksne

Triodontophorus spp., voksne

Triodontophorus brevicauda

Triodontophorus serratus

Craterostomum acuticaudatum (voksne)

 

Voksne og umodne (intraluminale 4. stadie larver) små strongylider eller cyathostomer incl. benzimidazol resistente stammer:

Coronocyclus spp.

Coronocyclus coronatus

Coronocyclus labiatus

Coronocyclus labratus

Cyathostomum spp.

Cyathostomum catinatum

Cyathostomum pateratum

Cylicocyclus spp.

Cylicocyclus ashworthi

Cylicocyclus elongatus

Cylicocyclus insigne

Cylicocyclus leptostomum

Cylicocyclus nassatus

Cylicodontophorus spp.

Cylicodontophorus bicornatus

Cylicostephanus spp

Cylicostephanus calicatus

Cylicostephanus goldi

Cylicostephanus longibursatus

Cylicostephanus minutus

 

Parapoteriostomum spp.

Parapoteriostomum mettami

Petrovinema spp.

Petrovinema poculatum

Poteriostomum spp.

 

Voksne hårorm: Trichostrongylus axei

Voksne og umodne (4. stadie larver) haleorm: Oxyuris equi

Voksne samt 3. og 4. stadie larver af rundorm (ascarider): Parascaris equorum,

Microfilarier af hals trådorm: Onchocerca spp.

Voksne intestinaletrådorm: Strongyloides westeri,

Voksne maveorm: Habronema muscae

Orale og gastriske stadier af bremser: Gasterophilus spp.

Voksne og umodne (inhiberede 4. stadie larver) lungeorm: Dictyocaulus arnfieldi

Dosering og indgivelsesvej

Den anbefalede dosis er 200 mcg ivermectin pr. kg legemsvægt og 1 mg praziquantel pr. kg legemsvægt svarende til 1,29 g pasta pr. 100 kg. legemsvægt i en enkelt dosis. Legemsvægt og dosis bør fastsættes nøje før behandling. For sprøjter, der er beregnet til behandling af heste op til 600 kg og 1100 kg, vil hver vægtmarkering på dosissprøjten sv. t. behandling af 100 kg legemsvægt. For sprøjten, der er beregnet til behandling af heste op til 750 kg, vil hver vægtmarkering på dosissprøjten sv. t. behandling af 125 kg legemsvægt. Sprøjten bør justeres til den beregnede dosis ved at sætte ringen på det korrekte sted på stemplet.

Doseringsanvisning

Præparatet er kun til oralt brug. Med stemplet i hånden drejes den riflede ring på stemplet en kvart omgang til venstre og skubbes indtil låseringen er ud for den ønskede vægtmarkering. Ringen låses på plads ved at dreje den en kvart omgang til højre for at få de to pile, den ene synlig på ringen og den anden på stemplet, til at være på linie. Vær sikker på at hestens mund er tømt for foder. Beskyttelseshætten fjernes fra toppen af sprøjten. Før sprøjten ind i munden på hesten mellem for- og kindtænder og anbring pastaen på hestens tunge så langt bagud som muligt. Løft derefter hestens hoved op i få sekunder for at sikre at pastaen er slugt.

Parasitært kontrolprogram

En dyrlæge bør rådspørges vedr. korrekt behandlingsprogram og management for at opnå den rigtige parasitære kontrol af både angreb af bændelorm og rundorm.

Bivirkninger

Hos nogle heste med alvorlige angreb af Onchocerca spp. microfilariae er der iagttaget oedem og pruritus efter behandling; sådanne reaktioner antages at skyldes drab af et stort antal af microfilarier. Disse symptomer forsvinder inden for nogle få dage men symptomatisk behandling tilrådes.

Der har været sjældne tilfælde af irritation af munddele, læbe og tunge, savlen efter administration af præparatet. Dette kan resultere i forskellige kliniske symptomer som hævelse, hypersalivation, erythem, tungedefekt og stomatitis. Disse reaktioner er af forbigående natur, optræder inden for 1 time og forsvinder inden for 24 til 48 timer efter behandling. Symptomatisk behandling anbefales i tilfælde af alvorlige orale bivirkninger.

Fordøjelsesbesvær (kolik, løs afføring) er i meget sjældne tilfælde, baseret på overvågningsdata efter markedsføring, blevet observeret.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 024813
EAN 7046260248137
PAKNINGER
Ivomec Comp.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 7,74 g
024813
Ivomec Comp.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
50 x 7,74 g
059588
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.