Interceptor vet. (4,5 - 11 kg)

1 x 6 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Produktet er indiceret til

- forebyggelse af hjerteorm hos hunde (Dirofilaria immitis)

- behandling af indvoldsorm såsom piskeorm (Trichuris vulpis), spolorm (Toxocara canis, Toxascaris leonina) og hageorm (Ancylostoma caninum)

- og behandling af lungeorm (Crenosoma vulpis) og fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum).


Det er også indiceret til

- behandling af generaliseret demodecose (Demodex canis)

- behandling af skab forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis og

- behandling af næsemider (Pneumonyssoides caninum).

Dosering og indgivelsesvej

Produktet findes i fire styrker. Tabletterne indgives oralt som en enkelt dosis sammen med noget foder eller efter foderindtagelse. Den anbefalede minimumsdosis er 0,5 mg milbemycinoxim pr. kg. kropsvægt, hvilket svarer til:

Kropsvægt

Minimumsdosering (0,5 mg/kg)

op til 4,5 kg

1 tablet med 2,3 mg milbemycinoxim (til meget små hunde)

5-11 kg

1 tablet med 5,75 mg milbemycinoxim (til små hunde)

11-22 kg

1 tablet med 11,5 mg milbemycinoxim (til mellemstore hunde)

23-45 kg

1 tablet med 23 mg milbemycinoxim (til store hunde)

 

Forebyggelse af hjerteorm (forårsaget af  Dirofilaria immitis)

Hunde i områder, der er endemiske med hensyn til hjerteorm, eller hunde, der har rejst i sådanne områder, kan være inficeret med voksne hjerteorm. Før behandling med produktet skal rådet i pkt. 4.5 tages i betragtning.

En enkelt dosis på 0,5 – 1,0 mg/kg indgives oralt én gang om måneden, helst på samme dag hver måned.

Forebyggelsesbehandling af dirofilariose skal gentages hver måned. Første dosis skal indgives inden for 30 dage efter starten på myggesæsonen, og behandlingen skal ophøre 30 dage efter afslutningen på myggesæsonen. I tilfælde af at en pause varer længere end 30 dage, skal behandlingen straks genoptages med den ordinerede dosis. Hvis afbrydelsen varer længere end 60 dage, skal en dyrlæge konsulteres før genoptagelse af behandlingen med produktet.

Når produktet erstatter andre produkter til forebyggelse af dirofilariose, skal det indgives inden for 30 dage efter den sidste behandling.

I ikke-endemiske områder skulle der ikke være nogen risiko for, at hunde har hjerteorm, og de kan behandles i henhold til den lokale epidemiologiske situation.

Behandling af indvoldsorm såsom piskeorm ( Trichuris vulpis), spolorm ( Toxocara canis, Toxacaris leonina) og hageorm ( Ancylostoma caninum)

Produktet indgives oralt som en enkelt dosis på 0,5 – 1,0 mg/kg.

Behandling af lungeorm ( Crenosoma vulpis)

I forbindelse med Crenosoma vulpis indgives produktet oralt som en enkelt dosis på 0,5 – 1,0 mg/kg.

Behandling af fransk hjerteorm ( Angiostrongulus vasorum)

I forbindelse med Angiostrongulus vasorum-infektioner skal produktet indgives oralt som en enkelt dosis på 0,5 – 1,0 mg/kg fire gange med en uges mellemrum.

Behandling af generaliseret demodecose (forårsaget af Demodex canis)

Den anbefalede dosis er 0,5-1,0 mg milbemycinoxim/kg kropsvægt pr. dag, indtil der konstateres to negative hudskrab inden for en måned.

Hvis det er berettiget i henhold til klinisk status og mideangreb, kan dosis fordobles, dvs. 1-2 mg milbemycinoxim/kg kropsvægt, altid indgivet dagligt som en enkelt dosis.

Behandling af sarkoptisk skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis)

Den anbefalede dosis er 1,0-1,5 mg/kg hver anden dag 8 gange i alt.

Behandling af næsemider ( Pneumonyssoides caninum)

Til behandling af Pneumonyssoides caninum er den anbefalede dosis 0,5-1,0 mg/kg 3 gange med en uges mellemrum.

Bivirkninger

Under behandling af generaliseret demodecose er der, specielt hos svækkede hunde, observeret opkastning, diarré og somnolens. Hvis tegnene varer ved i over 48 timer, anbefales en reduktion i den anvendte dosis. Hvis der observeres krampeanfald eller ataksi, skal behandlingen straks seponeres, indtil tegnene forsvinder, og dyrlægen skal kontaktes med henblik på videre behandlingsmuligheder.

Behandlingen af hunde med et højt antal cirkulerende mikrofilarier kan nogle gange give en forbigående overfølsomhedsreaktion. De kliniske tegn, f.eks. bleg slimhinde, opkastning, rystelser, besværet åndedræt og øget spytsekretion, kan tilskrives frigivelsen af toksiske proteiner fra de døde eller immobiliserede mikrofilarier og skyldes ikke en direkte toksisk effekt ved veterinærlægemidlet (se pkt. 4.5).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 156261
EAN 7046261562614
PAKNINGER
Interceptor vet. (4,5 - 11 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 6 stk
156261
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.