Insistor vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Hunde og katte.

Indikationer

• Analgesi

• Præmedicinering til generel anæstesi eller neuroleptanalgesi i kombination med et neuroleptisk lægemiddel

Dosering og indgivelsesvej

Før administration skal kropsvægten bestemmes nøjagtigt.

Analgesi

Hunde: 0,5 til 1 mg methadon-HCl pr. kg kropsvægt, s.c., i.m. eller i.v. (svarende til 0,05 til 0,1 ml/kg)

Katte: 0,3 til 0,6 mg methadon-HCl pr. kg kropsvægt, i.m. (svarende til 0,03 til 0,06 ml/kg)

For at sikre en nøjagtig dosering til katte skal der anvendes en korrekt kalibreret sprøjte til administrering af lægemidlet.

Da det individuelle respons på methadon varierer og er delvist afhængigt af dosis, patientens alder, individuelle forskelle i smertefølsomhed og den generelle tilstand, skal den optimale doseringsplan fastlægges individuelt.

Hos hunde indtræder virkningen 1 time efter subkutan administration, ca. 15 minutter efter intramuskulær injektion og inden for 10 minutter efter intravenøs injektion. Varigheden af virkningen er ca. 4 timer efter intramuskulær eller intravenøs administration.

Hos katte indtræder virkningen ved intramuskulær administration efter 15 minutter, og varigheden af virkningen er i gennemsnit 4 timer.

Dyret skal undersøges regelmæssigt for at vurdere, om der efterfølgende er brug for yderligere analgesi.

Præmedicinering og/eller neuroleptanalgesi

Hunde:

Methadon-HCl 0,5-1 mg/kg kropsvægt, i.v., s.c. eller i.m. (svarende til 0,05 til 0,1 ml/kg)

Eksempler på kombinationer:

• Methadon-HCl 0,5 mg/kg kropsvægt, i.v. (svarende til 0,05 ml/kg) + f.eks. midazolam eller diazepam
Induktion med propofol, vedligeholdelse med isofluran i oxygen.

• Methadon-HCl 0,5 mg/kg kropsvægt, i.v. (svarende til 0,05 ml/kg) + f.eks. acepromazin
Induktion med thiopenton eller propofol til virkning, vedligeholdelse med isofluran i oxygen eller induktion med diazepam og ketamin.

• Methadon-HCl 0,5-1,0 mg/kg kropsvægt, i.v. eller i.m. (svarende til 0,05 til 0,1 ml/kg) + α2-agonist (f.eks. xylazin eller medetomidin)
Induktion med propofol, vedligeholdelse med isofluran i oxygen i kombination med fentanyl eller total intravenøs anæstesi (TIVA)-protokol, vedligeholdelse med propofol i kombination med fentanyl.

TIVA-protokol: Induktion med propofol til virkning, vedligeholdelse med propofol og remifentanil.

Kemisk-fysisk forligelighed er kun blevet vist for fortyndinger 1:5 med følgende infusionsvæsker, opløsninger: Natriumchlorid 0,9 %, Ringers væske, Ringer-laktat og glucose 5 %.

Katte:

• Methadon-HCl 0,3 til 0,6 mg/kg kropsvægt, i.m. (svarende til 0,03 til 0,06 ml/kg)

- Induktion med benzodiazepin (f.eks. midazolam) og et dissociativ (f.eks. ketamin).

- Med et beroligende middel (f.eks. acepromazin) og NSAID (meloxicam) eller sedativ (f.eks. α2-agonist).

- Induktion med propofol, vedligeholdelse med isofluran i oxygen.


Doserne afhænger af den ønskede grad af analgesi og sedation, den ønskede varighed af virkning og samtidig anvendelse af andre analgetika og anæstetika.

Når det kombineres med andre lægemidler, kan der anvendes lavere doser.

For sikker anvendelse sammen med andre veterinærlægemidler henvises til den relevante produktlitteratur.


Proppen må ikke punkteres mere end 20 gange.

Bivirkninger

Følgende bivirkninger er meget almindelige bivirkninger, der er observeret efter administration af lægemidlet:


Katte: Respirationsdepression kan forekomme. Lette excitatoriske reaktioner er observeret: læbeslikning, stemmebrug, vandladning, defækation, pupildilatation, hypertermi og diarré. Hyperalgesi er blevet rapporteret. Alle reaktioner var forbigående.

Hunde: Respirationsdepression og bradykardi kan forekomme. Lette reaktioner er observeret: gispning, læbeslikning, spytflåd, stemmebrug, uregelmæssig vejrtrækning, hypotermi, fikseret stirren og kropsrysten. Lejlighedsvis vandladning og defækation kan forekomme inden for den første time efter indgift. Alle reaktioner var forbigående.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

A-P4 - Kopieringspligtigt
Kat
Hund
Produktidentifikation - 140249
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 140249
EAN 7046261402491
PAKNINGER
Insistor vet.
Salfarm Danmark A/S
1 x 10 ml
140249

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Insistor vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.