Huvacillin

1 x 1 kg
Pulver til brug i drikkevand
AQ

Dyrearter

Kylling (slagtekylling, hønnike, avlshøns), svin

Indikationer

Kylling

Til behandling af luftveje og gastrointestinale infektioner.

Svin

Til behandling af luftvejssygdomme, gastrointestinale og urogenitale infektioner, infektioner, der er sekundære for virussygdomme og septikæmi.

Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand til kyllinger og svin.

Kylling

Den anbefalede dosis er 23,0 mg amoxicillintrihydrat pr. kg legemsvægt pr. dag, svarende til 20 mg amoxicillin pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 28,8 mg produkt pr. kg legemsvægt pr. dag) i 3 til 5 på hinanden følgende dage.

Svin

Den anbefalede dosis er 12,9 mg amoxicillintrihydrat pr. kg legemsvægt, svarende til 11,2 mg amoxicillin/legemsvægt/dag (svarende til 16,1 mg produkt/kg legemsvægt/dag) i 3 til 5 på hinanden følgende dage.

Ved fremstilling af det medicinerede vand skal der tages hensyn til kropsvægten af de dyr, der skal behandles, og det faktiske daglige vandforbrug. Forbruget kan variere afhængigt af faktorer som art, alder, sundhedstilstand, race og husdyrhold (f.eks. forskellige temperaturer og forskellige lysforhold). For at opnå den korrekte dosering skal koncentrationen af amoxicillin justeres i overensstemmelse hermed.

Følgende formel kan anvendes til at beregne den krævede mængde veterinærlægemiddel i mg/l drikkevand:

For at sikre en korrekt dosering bør kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering.

Den krævede mængde produkt skal vejes så nøjagtigt som muligt ved hjælp af egnet kalibreret vejeudstyr.

Alle dyr, der skal behandles, skal have tilstrækkelig adgang til vandforsyningen for at sikre et passende forbrug af det medicinerede drikkevand.

For at sikre forbruget af det medicinerede drikkevand bør dyrene ikke have adgang til andre vandforsyninger under behandlingen. Opløsningen tilberedes med frisk drikkevand.

Fuldstændig opløsning af produktet bør sikres ved forsigtigt at blande produktet, indtil det er helt opløst. Homogeniteten af det medicinerede drikkevand bør vedligeholdes under indgiften til dyrene. Eventuelt ubenyttet medicineret vand skal bortskaffes efter 24 timer, og det medicinerede drikkevand skal genopfyldes.

Efter udløbet af medicinperioden skal vandforsyningssystemet rengøres på passende vis for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

Ved brug af en vandtank anbefales det at klargøre en stamopløsning og fortynde den til den endelige målkoncentration. Sluk for vandforsyningen til tanken, indtil hele medicinopløsningen er opbrugt.

For stamopløsninger må produktets opløselighed ikke overstige 3 g/l i blødt/hårdt vand ved 5°C eller 8g/l ved 20°C.

Når der anvendes en tilblander, justeres doseringspumpens indstilling af flowhastighed i henhold til stamopløsningens koncentration og vandindtaget på de dyr, der skal behandles.

Det skal overvåges, at den påtænkte dosis indtages fuldstændigt.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Fjerkræ
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 144333
EAN 7046261443333
PAKNINGER
Huvacillin
Huvepharma
1 x 1 kg
144333

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ
Gris

Huvacillin

800 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 1 kg
Fjerkræ
Gris

Huvacillin

800 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 1 kg
Fjerkræ
Gris

Huvacillin

800 mg/g Pulver til brug i drikkevand
1 x 1 kg
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.