Halofusol

1 x 500 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Kvæg (nyfødte kalve)

Indikationer

Hos nyfødte kalve:

• Forebyggelse af diarre forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum i besætninger, der har haft cryptosporidiosis.

Behandling skal påbegyndes i de første 24 til 48 timer efter fødslen.

• Reduktion af diarre forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum.

Behandling skal påbegyndes inden for 24 timer efter starten af diarreen.

I begge tilfælde er det påvist, at oocyst-udskillelsen reduceres.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse hos kalve efter fodring.

Doseringen er: 100 μg halofuginon base/kg kropsvægt/1 gang daglig i 7 på hinanden følgende dage, svarende til 4 ml Halofusol/20 kg kropsvægt/1 gang daglig i 7 på hinanden følgende dage.

For at gøre Halofusol-behandlingen lettere, foreslås imidlertid følgende forenklede doseringsskema:

• 35 kg < kalve ≤ 45 kg: 8 ml Halofusol en gang daglig i 7 på hinanden følgende dage.

• 45 kg < kalve < 60 kg: 12 ml Halofusol en gang daglig i 7 på hinanden følgende dage.

Ved lavere eller højere kropsvægt bør der foretages en præcis beregning (4 ml/20 kg kropsvægt).

For at sikre korrekt dosering skal den medfølgende doseringspumpe eller anden passende anordning til oral administration anvendes. Hvis den medfølgende doseringspumpe anvendes, må den ikke vendes på hovedet under anvendelsen. Den anvendes på følgende vis:

1) Skru doseringspumpen på flasken.

2) Fjern beskyttelseshætten fra dysen.

3) Hvis doseringspumpen anvendes for første gang (eller ikke er blevet brugt i et par dage), pumpes der forsigtigt, indtil der dannes en dråbe af opløsningen på toppen af dysen.

4) Hold kalven fast, og før doseringspumpens dyse ind i kalvens mund.

5) Tryk stemplet i doseringspumpen helt ind for at udløse en dosis på 4 ml opløsning. Træk to henholdsvis tre gange for at indgive den ønskede mængde (8 ml til kalve på

35-45 kg og 12 ml til kalve på 45-60 kg).

6) Skru doseringspumpen af flasken.

7) Sæt skruelåget på flasken.

8) Tryk 2 eller 3 gange på stemplet for at tømme doseringspumpen for resterende opløsning.

9) Sæt beskyttelseshætten tilbage på dysen.

Behandlingen bør foretages på samme tidspunkt hver dag.

Når første kalv er behandlet, skal alle kommende nyfødte kalve behandles på systematisk vis, så længe risikoen for diarre forårsaget af C. parvum foreligger.

Bivirkninger

En forværring af diarreen er i meget sjældne tilfælde set hos behandlede dyr.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 490186
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 490186
EAN 7046264901861
PAKNINGER
Halofusol
ScanVet
1 x 500 ml
490186

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kvæg

Halofusol

0,5 mg/ml Oral opløsning
1 x 500 ml
Kvæg

Halofusol

0,5 mg/ml Oral opløsning
1 x 500 ml
Kvæg

Halofusol

0,5 mg/ml Oral opløsning
1 x 500 ml
Kvæg

Halofusol

0,5 mg/ml Oral opløsning
1 x 500 ml
Kvæg

Halofusol

0,5 mg/ml Oral opløsning
1 x 500 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.